Lærer småbønder å produsere mer og bedre mat

I Uganda i dag sysselsetter landbruket om lag 68 prosent av befolkningen. Fruktbar jord, sol og grei vanntilførsel er perfekt for matproduksjon, men likevel er sult og feilernæring et stort problem i landet. 

Les mer

Why Adina Farm & Agricultural Training Center

In Uganda, agriculture employs approximately 68 percent of the population. The combination of fertile soil, sun, and decent water supply make it perfect for food production, yet hunger and malnutrition is a major problem in the country.

Les mer

Adina Farm

VISJON

 • Støtte «small scale farming» i Nord-Uganda og fremme mer produktiv og effektiv jordbruksproduksjon for økt matsikkerhet og bekjempe feilernæring.
 • Hjelpe bønder å tilpasse seg et klimasystem i endring der ekstremvær, og nye mønster for regn- og tørketid må tas i betraktning.
 • Forbedre folks levekår og bistå i utviklingen av utkantstrøk.
 • Sikre mer effektiv, spesialisert produksjon og et bredere spekter av matvarer i regionen.
 •  Lære bønder lagring og videreforedling for å kunne selge varer utenom sesong.
 • Forbedre folks kunnskap om generell dyrehelse, dyresykdommer, hygienisk slakt og håndtering av kjøtt/avfall for å redusere risikoen for sykdom og tap av dyr.   

FAKTA

 • Lokalisert i Lira, Nord-Uganda
 • Grisegård som avler opp griser til slakt og salg
 • Produksjon av diverse grønsaker og frukt
 • Trenings- og ressurssenter for småskala bønder i Nord-Uganda
 • Spesielt fokus på dyrehelse, African Swine Fever, klimatilpasning, videreforedling, feilernæring og landbruk bygget på kooperative prinsipp
 • Drives av Adina Foundation Uganda, men er en egen økonomisk enhet.