@

Kontakt oss

Det er lett å komme i kontakt med daglig ledelse og styrets medlemmer (se nederst på denne siden). Vi er tilgjengelige med informasjon i form av tekst og bilder, og stiller gjerne opp hvis det er ønskelig med et foredrag eller en power point-visning. Send en e-post til post@adina.no eller ta kontakt med daglig leder Hilde Sandnes på telefon: 456 16 651

Adina Stiftelsen og personvern

Du kan her lese om hvordan Adina Stiftelsen behandler personopplysninger.

I henhold til personopplysningsloven og EUs nye «General Data Protection Regulation» (GDPR) som trer i kraft 25.mai 2018 offentliggjør Adina Stiftelsen hvordan organisasjonen behandler personopplysninger:

I henhold til lovens § 8 som omhandler vilkår for å behandle personopplysninger, behandles opplysningene for å oppfylle avtale med støttespiller (medlemsavtale, fadderavtale o.l.), oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser samt opprettholde et register over våre støttespillere for å oppfylle vårt formål.

Adina Stiftelsen behandler følgende opplysninger i sitt register: Vi oppbevarer personalia (navn, adresse, telefonnummer og liknende) og personnummer til de av våre faddere og støttespillere som har opplyst om dette. I tillegg oppbevarer vi informasjon om bidrag som er gitt. Adina Stiftelsen oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

Adina Stiftelsen benytter navn og adresse til markedsføringsformål. Vi oppdaterer adresser mot dem som har registrert seg i Reservasjonsregisteret (gjelder dem som ikke har løpende avtaler hos oss). For dem som har løpende avtaler, for eksempel fadderavtaler, registreres reservasjon hvis personen kontakter Adina Stiftelsen og ber om dette. Personnummer er lagret hos oss og deles med ligningsmyndighetene i forbindelse med skattefradrag på fadderbidrag. Informasjonen oppbevares på en trygg server og utleveres ikke til noen andre enn ligningsmyndighetene.

Alle personer Adina Stiftelsen har registrert, kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, og hvordan vi benytter dem. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss. Vi vil med dette sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Mer informasjon om personvern kan finnes på www.datatilsynet.no. Ved spørsmål, vennligst kontakt oss per e-post post@adina.no

Styre og administrasjon i Adina Stiftelsen

 • Åse Kvinnsland Kodal
  Styreleder
  Åse Kvinnsland Kodal
  Tlf: +47 97693197
  Epost:
 • Hilde Serverinsen Sandnes
  Daglig leder
  Hilde Serverinsen Sandnes

  Hilde Sandnes er utdannet lærer og har 10 års erfaring fra skolevesenet før hun kom til oss.

  Tlf: 45 61 66 51
  Epost:
 • Kjell Zahl
  Styremedlem
  Kjell Zahl

  Pensjonist etter 43 vår som revisor. Utdannet statsautorisert revisor. Jobbet de siste årene som partner i KPMG.

  Tlf: +47 959 91857
  Epost:
 • Morven Muilwijk
  Styremedlem
  Morven Muilwijk

  Studerer ved UiB. Har sammen med familien drevet gård på Tysnes, og arbeidet som frivillig i Uganda og Kenya.

  Tlf: +(47) 90 08 89 93
  Epost:
 • Lene Haaland
  Kontorleder
  Lene Haaland

  Lene Haaland er utdannet innen markedsføring og arbeider i 40 % stilling i stiftelsens sekretariat.

   

  Tlf: 55.92.86.18
  Epost:
 • Espen Aleksander Haugen
  Uganda Koordinator
  Espen Aleksander Haugen

  Utdannet innen geografi og internasjonale studier. Over 10 års erfaring i internasjonalt bistandsarbeid.

  Tlf: +(47) 94850044
  Epost:
 • Lena Aa. Austevoll
  Styremedlem
  Lena Aa. Austevoll

  Utdannet førskolelærer. 20 års erfaring som leder i barnehagesektoren. Jobber som områdeleder i Akasia barnehage AS

  Tlf: +47 472 35976
  Epost:
 • Linn Mevold
  Styremedlem
  Linn Mevold

  Tidligere journalist som har bakgrunn fra NRK, Sjømannskirken og PR-byrå. Nå kommunikasjonssjef i boligbyggelaget BOB. 

  Tlf: +47414 32228
  Epost: