Lærerik lærertur til Fattig-Europa

To spesiallærere fra Bergen har vært på en ukelang tur til Romania og fått innsyn i hverdagen til familier og skoleelever i den aller fattigste delen av Europa.

Turen som Kristin Knudsen Håvik og Vegard Røssland gjorde, inngår i en meget spesiell kunnskapsoverføring fra Bergen til den rumenske landsbygda, finansiert med EØS-midler. Bak hjelpeprogrammet står Adina Stiftelsen i Bergen og Kirkens Bymisjon Bergen. Det skal tas særlig hensyn barn fra romfamilier i prosjektet som koster ca. 2.2 millioner kroner.
Begge lærerne har solid erfaring i å arbeide med barn og unge som i hverdagen strever med å tilpasse seg skolens krav og samfunnets forventninger. – De fleste rumenske barna vi møtte har foreldre som drikker, er skilt, er mer eller mindre arbeidsløse, sitter i fengsel eller bare har forlatt sitt avkom. Barna kan derfor i perioder streve med motivasjonen, men læringspotensialet deres er stort, mener de to etter å ha besøkt både førskoler og barneskoler.

Føler seg dumme. Det rumenske skolesystemet er ekstremt opptatt av pensum, og lærerne måles på om målene nås, ikke på elevenes prestasjoner. Kravene er gjennomgående høyere enn hva som forlanges av norske skolebarn. - Nivået åpenbart for høyt for dem som sliter. Det var hjerteskjærende å være i en skolestue og se at kanskje 2-3 av barna bare sitter der uten å få noe nyttig med seg, sier Vegard.
- Når nivået er så høyt, kan det fort skje at elevene føler seg dumme. Da kan de fristes til å tenke, hvorfor gå på skolen når jeg heller kan gjete dyrene og jobbe på gården. En del av jobben vår i samarbeid med lærerne, er å få barna til å tro på seg selv, sier Luminita Dinca, leder for Fundatia Adina Stiftelsen i Craiova.
Falleferdige skur. Likeviktige som besøk i til dels illeluktende klasserom, var turene ut til barnas familier. Der møtte de foreldre som virkelig anstrengte seg for å gjøre det beste ut av en fattig tilværelse. Familiene høster husets grønnsaker fra en liten jordflekk, eier noen få husdyr og tar det som finnes av strøjobber. Eurostat og OECD klassifiserer regionen der prosjektet kjøres som den nest fattigste i hele Europa.
Enkelte av boligene de to lærerne besøkte er i realiteten falleferdige skur, bestående av ett eller to rom og kokeplass utenfor. Når vinteren klemmer til, må barna ofte dele seng med far, mor, besteforeldre og andre søsken. Derfor blir skolen, SFO og førskolen fristeder der barna lærer leker, får leksehjelp og møter voksne som har tid til dem.
Kristin Knudsen Håvik er klar på at det ikke er nok å gi disse barna mat og klær. – Vi må også gi dem kunnskap som setter barna i stand til å håndtere sine liv. Alle har en gnist i seg. Vi kan ikke hjelpe alle, men å hjelpe ett barn er viktig nok, understreker spesiallæreren.

Spesiell søndagsskole. EØS/Adina-programmet skal også gi rumenske lærere nye impulser. Bergenslærerne holdt "søndagsskole" og hadde med seg bager fulle av materiell og skolebøker for grunnskole og førskole. Tema var grundig forberedt. Vegard begynte med hjernen og dens læresentre, tegnet med kritt på en god gammeldags tavle og forklarte i folkelige vendinger om konsekvensene av feil stimulering og hvordan dette kan påvirke barnas adferd.
Kristin fulgte opp med metoder hun anvender for å få barn til å forstå sine reaksjoner, hvor i kroppen følelsene sitter og få dem til å sette ord på det som utløser glede og sinne. De talte til en meget lydhør klasse.
Utdannelse gir makt. Bergenslærene har summert sine inntrykk i en rapport som oversendes EØS-systemet i Bucuresti. Vegard Røssland konkluderer med at undervisningen samsvarer med hvordan Romania blir styrt. - Skolesystemet bidrar ikke til å utjevne forskjellene mellom fattig og rik. Politikerne synes det er greit å beholde sine privilegier og få opp sine egne. De uten makt kommer seg ikke fram, sier Vegard.
- Jeg tror likevel på snøballeffekten i EØS/Adina-prosjektet. Utdanning gir makt, men det betinger at de som blir reddet av prosjektet ikke glemmer hvor de kommer fra. I de aktuelle kommunene var skolefrafallet tidligere 25-30 prosent, og nå er det nede i 0. Jeg tror slike resultat vil bli lagt merke til langt utover kommunegrensene, sier Vegard.

Gå tilbake

Flere artikler

Koronaviruset stenger våre aktiviteter i Uganda og Romania

Koronaviruset rammer Adina Stiftelsens aktiviteter i Romania, Uganda og Norge. - Vi følger alle pålegg fra de respektive lands myndigheter, sier fungerende styreleder Morven Muilwi...

Les mer

Fana-ungdommer bygger broer i Romania

To verdener møttes da en gruppe fra Nordahl Grieg videregående skole reiste til Romania for å drøfte innholdet i begrepet demokrati med jevnaldrende rumenere....

Les mer

Liten skole gjør en stor innsats for Adina

Darbu skole i Øvre Eiker gjorde også i 2018 en solid innsats for Adina Stiftelsen. Elevene har samlet inn over 18.100 kroner.

Les mer

Hjelp til selvhjelp er smarte julegaver

Tid for å snekre sammen årets julegaveliste. Gavetipsene fra oss er hjelp til selvhjelp, enten du kjøper et busskort eller en hjelpepakke til en nyoperert gutt eller jente....

Les mer