@

Norge har gjenåpnet mens Romania og Uganda fortsatt kjemper mot pandemien

I Norge er vi alle glade for at landet er gjenåpnet men selv om vi er takknemlige for å kunne nyte friheten ser vi at kollegaene våre i både Romania og Uganda enda strever med hindringer knyttet til pandemien.  

 

I Norge er vi alle glade for at hele 85 % av befolkningen nå er fullvaksinert og landet er gjenåpnet, men selv om vi er takknemlige for å kunne nyte friheten i en mer vanlig hverdag igjen, ser vi at kollegaene våre i prosjektene i både Romania og Uganda enda strever med hindringer knyttet til pandemien.  Vi er stolte av at Norge har klart å komme så langt i vaksinering kampanjen her hjemme, men samtidig er den krevende situasjonen våre kollegaer i Romania og Uganda står i nok en påminnelse om ulikhetene og urettferdigheten i verden. 

I Romania i tidlig 2021 var landet på god vei til å få kontroll på pandemien, men siden september har landet fått et nytt utbrudd av koronaviruset som har satt nye rekorder for antall smittede i landet. Romania er per dags dato et av landene i EU med lavest vaksinasjonsprosent av befolkningen med ca. 1/3 av landet fullvaksinert. Landets vaksineringskampanje har blitt hindret av befolkningens lave tillit til myndighetene og feilinformering  om vaksinen (ifølge reuters.com). Dette har påvirket noen av FAS (Adina Romania) sine prosjekter, men staben har tross situasjonen hatt mulighet til å holde Adina Home åpen for aktiviteter og har fullført de fleste av de planlagte aktivitetene for året. Noen elever har likevel vært forhindret fra å delta i tilbudet ved Adina Home når smitteutbrudd på skolen de går på har sendt dem i karantene og forhindret dem fra å kunne delta i FAS aktiviteter. Staben har nå jobbet i en «korona situasjon» i over et år og masker, sosiale distansering, og høyt fokus på håndhygiene på senteret har blitt en del av hverdagen. Til tross for den krevende situasjonen har FAS klart å starte opp et nytt prosjekt i 2021, med midler fra EØS og Active Citizens Fund.  Prosjektet heter «Pupil to Employee» og er et samarbeid med Adina stiftelsen Norge og Kirkens Bymisjon. Prosjektet er nå i gang, foreløpig med digitale løsninger, men det er håp om at alle de vanlige prosjektaktivitetene kan utføres som planlagt fra 2022. Active Citizens Fund Romania er et program finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS midler 2014-2021.

     

I Uganda har pandemi-situasjonen vært svært krevende helt siden den begynte i 2020, og ifølge diverse kilder har bare 1-2% av landets befolkning blitt full vaksinert til nå. Av de 5,7 millioner doser med vaksine landet har mottatt, er det så langt bare 2,4 millioner doser som er satt, og svært få har mottatt dose nummer to. President Museveni har nylig annonsert at landet vil kunne gjenåpne først når 7 millioner ugandere har blitt vaksinert, og da med hovedvekt på spesielt utsatte yrkesgrupper som helsearbeidere og lærere. Det er usikkert når landet vil motta de resterende dosene de trenger for å oppnå dette målet. I tillegg fører krevende logistikk-utfordringer samt en høy grad av vaksineskepsis i befolkningen til at bruken av de doser de allerede har, går seint. Det var flott å se hvordan staben ved Adina Foundation Uganda (AFU) møtte pandemisituasjonen og nedstengningen av landet i 2020 med innføringen av ivaretagende rutiner for arbeid og transport. Landet åpnet opp igjen i en periode våren 2021, men ble stengt ned igjen rundt sommeren på grunn av Deltavarianten. Denne nedstengningen vedvarer fortsatt, og skolene åpner ikke opp igjen før alle lærere er vaksinert. Dette har påvirket hovedvekten av AFU sine utdanningsrelaterte aktiviteter som foregår utenfor senteret. Arbeidshverdagen ved senteret er krevende fordi de ansatte må gå med maske, holde avstand, kan ikke benytte seg av offentlig transport til og fra jobb, og må drive senteret med et redusert antall ansatte. Dette har vært krevende og utmattende for de ansatte, men tross situasjonen har AFU klart å gjennomføre stort sett alle aktiviteter som ikke har vært direkte hindret av restriksjoner. Staben fortsetter å følge opp familiegruppene i landsbyene der «AFU» barna kommer fra, og jobber uavbrutt for å hindre vold og overgrep mot kvinner og barn, noe som dessverre har økt dramatisk siden pandemien startet.

Vi alle håper at situasjonen både i Romania og Uganda skal bedre seg snart slik at våre fantastiske medarbeidere etter hvert kan gå tilbake til å kun fokusere på å hjelpe marginaliserte barn og deres familier. 

Gå tilbake

Flere artikler

De små organisasjonene må stå sammen mot klasseskillet i den norske bistanden

Det anes en viss bevegelse i norsk bistandsdebatt – en spe begynnelse på en diskusjon rundt de små organisasjonenes plass og verdi i norsk bistand. Som styreleder i Adina-stiftelse...

Les mer

Adina satser på framtiden gjennom et spennende nytt dataverktøy "e-LFA" i oppfølging av sine prosjekter.

Bistandsaktuelt tok en prat med vår ny styreleder Åse Kvinnsland Kodal om Adinas bruk av nytt dataverktøy "e-LFA" i sitt arbeid. ...

Les mer

Koronaviruset stenger våre aktiviteter i Uganda og Romania

Koronaviruset rammer Adina Stiftelsens aktiviteter i Romania, Uganda og Norge. - Vi følger alle pålegg fra de respektive lands myndigheter, sier fungerende styreleder Morven Muilwi...

Les mer

Fana-ungdommer bygger broer i Romania

To verdener møttes da en gruppe fra Nordahl Grieg videregående skole reiste til Romania for å drøfte innholdet i begrepet demokrati med jevnaldrende rumenere....

Les mer