Julegaveproblemene kan løses hos oss

Det er alltid kjekkest å gi gaver som varer lenge, og gaver man vet blir brukt. Begge kriteriene blir innfridd i rikt monn hvis du kjøper en gave til deg og dine hos Adina Stiftelsen, et gavebrev til å legge under treet. Håndsrekningen tenner ny glød i øynene på barna som får skikkelig oppfølging, enten det nå er i form av skolegang eller en operasjon som gjør dem funksjonsfriske.

Adina Stiftelsen er blitt en etterspurt samarbeidspartner både i Romania og i Uganda. Lokale myndigheter på ulike nivå ser at det nytter å satse på barn og unge. Vi støter selvsagt på et knippe av foreldete holdninger hos foreldregenerasjonen i begge land, men våre medarbeidere rapporterer om endrete syn på så vel skolegang som det å sette til verden et funksjonshemmet barn.

I Romania driver vi blant annet SFO’er, vi inngår kontrakt med tenåringer som vil over i videregående skole og våre folk følger med i hjemmesituasjonen til barna. Foreldrene deres sliter med å skaffe seg nok inntekt, boligforholdene er til dels elendige og enkelte mødre og fedre forsterker barnas sårbarhet med mye drikking. Men holdningene hos barn og unge er entydige - de skal stille på skolen hver dag, om veien er aldri så lang og gjørmete.

Nå vil vi prøve å starte med utlån av sykler til de om går på barneskolen og bor lengst unna. Syklene koster ca. 1200 norske kroner, og er solide nok til å tåle å bli brukt på til dels svært dårlige veier.

I Uganda opplever vi at våre tjenester og årelange erfaring blir mer og mer etterspurt når det gjelder å gjøre funksjonshemmede barn til fullverdige og nyttige landsbymedlemmer. Dette er bistand på grunnplanet, og pengene vi sender fra Norge blir brukt til operasjoner, opptrening og skolegang. Våre folk bruker også mye tid på å se til at foreldrene følger opp barnas rutiner og program etter at våre fysioterapeuter har gjort sin del av jobben.

Tett kontakt med lederskapet på landsbynivå forteller oss at vi er på rett spor, og på linje med norsk bistandspolitikk slik statsminister Erna Solberg uttrykte det i sin hilsen til årets to fredsprisvinnere. Det er klok bistand å satse på barn og skolegang. Adina Stiftelsen henter bokstavelig talt fram de funksjonshemmede slik at alle får de samme muligheter, uansett startposisjon i livet.

Uganda sliter med matmangel og feilernæring, og Adina Stiftelsen mener det er helt feil at folk skal ha for lite mat i et av Afrikas mest fruktbare land. Derfor drar vi i gang et lite opplæringssenter for lokale bønder som vil satse på småskalajordbruk. Dette kan også bli starten på enkel næringsvirksomhet for dem med salg på det lokale markedet. Driften av dette prosjektet er sikret i to år framover takket være solide gaver fra private, og virksomhetene berører ikke økonomisk driften av Lira Rehabilitation Centre.

Startskudd for samarbeid med Kirkens Bymisjon i Romania

Et nytt og utfordrende samarbeidsprosjekt begynner å ta form på landsbygda utenfor Craiova. Kirkens Bymisjon i Bergen og Adina Stiftelsen i Romania vil bygge opp et tilbud om åpne barnehager og foreldreveiledning. Prosjektet skal drives med EØS-midler.

I fattigdomsklemma. Familiene som opplegget skal omfatte, sitter alle fast i fattigdomsklemma. Dette er en livssituasjon som påvirker både barnas oppvekst, de unges fremtidsutsikter og samlivet mellom foreldrene. Våre tre medarbeidere i Fundatia Adina Stiftelsen i Craiova får innblikk i mange skjebner, og i vårt arbeid skiller vi ikke mellom romfolk og etniske rumenere. Denne vel etablerte grunnholdning føres selvsagt videre i dette nye opplegget. Prosjektet skal gå over 24 måneder, og det norsk/rumenske partnerskapet har 256.662 Euro (ca. 2.2 mill. kroner) til rådighet. Det er med 88 barn i førskolealder, 140 skoleelever, 20 familier og 10 lærere.

Lovord. - Det er familienes situasjon som er avgjørende, og vi bygger hele tiden ut våre aktiviteter i tett samarbeid med de lokale myndigheter. De er forøvrig full av lovord for de ser at barna og ungdommene trives og leverer skoleresultater det står respekt av under de rådende hjemmeforhold, understreker vår daglige leder Hilde Sandnes. Skolefrafallet i Romania bekymrer både lokale og nasjonale myndigheter, og vi vil være en del av et nasjonalt løft for å redusere frafallet. Det er en solid tillitserklæring basert på målbare resultat på skolene der vi er engasjert, understreker Hilde.

Viktig kunnskap. Kirkens Bymisjon (KB) i Bergen møter gjennom sitt arbeid mange familier som sliter i hverdagen. Dermed besitter organisasjonen også mye erfaringer på dette mangslungne feltet, kunnskap som Adina Stiftelsen mener er overførbar til rumenske forhold. KB har dessuten de siste årene kommet svært tett på rumenere og romfolk som prøver å livnære seg som tiggere eller løsarbeidere i bergensområdet.

Tar regningen. Samarbeidsprosjektet er i sin helhet finansiert med EØS-midler. Det vil si at arbeidet som gjøres i Romania ikke berører driften og økonomien i Bergen verken for Adina eller KB. Fire medarbeidere fra KB og to fra Adina var nylig i de aktuelle landsbyene, og alle fikk et like grundig som forstemmende innblikk i levekårene for familiene som skal bli med i vårt nye program.

Trenger bidragene. Prosjektet vil bygge videre på våre medarbeideres erfaringer og et jevnt voksende kontaktnett av frivillige, lokale byråkrater og politikere. Adina Stiftelsens skolefritidsordning er vel etablert i dette området, ikke minst takket være solide bidrag fra barnas jevnaldrende i bergensområdet. Hilde Sandnes understreker at selv om vi har fått EØS-midler til dette prosjektet, vil vi fremdeles være avhengige av innsatsen og bidragene skoler og barnehager står for.

Flott attest. EØS-midler er ettertraktet blant de mange norske organisasjoner og grupper som er aktive på ulike fronter blant hjelpetrengende i Romania. Søknadsprosessen er lang og komplisert fordi man så langt mulig i forkant vil sikre seg at midlene som utbetales benyttes til det omsøkte formål. - Prosjektstøtten er derfor en flott attest for vårt arbeide gjennom mer enn 10 år i landet, og en velfortjent anerkjennelse av den innsats og kunnskap Kirkens Bymisjon i Bergen representerer, understreker Hilde Sandnes.

I fattigdomsklemma. Familiene som opplegget skal omfatte, sitter alle fast i fattigdomsklemma. Dette er en livssituasjon som påvirker både barnas oppvekst, de unges fremtidsutsikter og samlivet mellom foreldrene. Våre tre medarbeidere i Fundatia Adina Stiftelsen i Craiova får innblikk i mange skjebner, og i vårt arbeid skiller vi ikke mellom romfolk og etniske rumenere. Denne vel etablerte grunnholdning føres selvsagt videre i dette nye opplegget. Prosjektet skal gå over 24 måneder, og det norsk/rumenske partnerskapet har 256.662 Euro (ca. 2.2 mill. kroner) til rådighet. Det

er med 88 barn i førskolealder, 140 skoleelever, 20 familier og 10 lærere.

Lovord. - Det er familienes situasjon som er avgjørende, og vi bygger hele tiden ut våre aktiviteter i tett samarbeid med de lokale myndigheter. De er forøvrig full av lovord for de ser at barna og ungdommene trives og leverer skoleresultater det står respekt av under de rådende hjemmeforhold, understreker vår daglige leder Hilde Sandnes. Skolefrafallet i Romania bekymrer både lokale og nasjonale myndigheter, og vi vil være en del av et nasjonalt løft for å redusere frafallet. Det er en solid tillitserklæring basert på målbare resultat på skolene der vi er engasjert, understreker Hilde.

Viktig kunnskap. Kirkens Bymisjon (KB) i Bergen møter gjennom sitt arbeid mange familier som sliter i hverdagen. Dermed besitter organisasjonen også mye erfaringer på dette mangslungne feltet, kunnskap som Adina Stiftelsen mener er overførbar til rumenske forhold. KB har dessuten de siste årene kommet svært tett på rumenere og romfolk som prøver å livnære seg som tiggere eller løsarbeidere i bergensområdet.

Tar regningen. Samarbeidsprosjektet er i sin helhet finansiert med EØS-midler. Det vil si at arbeidet som gjøres i Romania ikke berører driften og økonomien i Bergen verken for Adina eller KB. Fire medarbeidere fra KB og to fra Adina var nylig i de aktuelle landsbyene, og alle fikk et like grundig som forstemmende innblikk i levekårene for familiene som skal bli med i vårt nye program.

Trenger bidragene. Prosjektet vil bygge videre på våre medarbeideres erfaringer og et jevnt voksende kontaktnett av frivillige, lokale byråkrater og politikere. Adina Stiftelsens skolefritidsordning er vel etablert i dette området, ikke minst takket være solide bidrag fra barnas jevnaldrende i bergensområdet. Hilde Sandnes understreker at selv om vi har fått EØS-midler til dette prosjektet, vil vi fremdeles være avhengige av innsatsen og bidragene skoler og barnehager står for.

Flott attest. EØS-midler er ettertraktet blant de mange norske organisasjoner og grupper som er aktive på ulike fronter blant hjelpetrengende i Romania. Søknadsprosessen er lang og komplisert fordi man så langt mulig i forkant vil sikre seg at midlene som utbetales benyttes til det omsøkte formål. - Prosjektstøtten er derfor en flott attest for vårt arbeide gjennom mer enn 10 år i landet, og en velfortjent anerkjennelse av den innsats og kunnskap Kirkens Bymisjon i Bergen representerer, understreker Hilde Sandnes.

Aktuelt

Ønskelisten er klar

GAVETIPS: Nyttige gaver er alltid kjekt å få, og det er kjekt å gi noe du vet blir brukt. Litt uvant med en ønskeliste som inneholder ei geit, busskort, sandaler, skolemateriell el...

Les mer

Theater group and savings scheme in Tom's village

Tom Ongom is one of our most talented "agents of change". He convinces people that it is best to work with Adina's holistic thinking when their village is to be modernized....

Les mer

Single father inadvertently ended up in poverty

Robert Rotaru was left with the care of three children when his wife left him. As a result of being the only full time caretaker, he was cut off from taking work outside the villag...

Les mer

Building confidence and self-esteem in Romanian girls

The two friends Bianca and Loreana are building a network to help make young girls more conscious of their own worth. The two nineteen-year-olds have first-hand knowledge about how...

Les mer