@

Drømmen deres er et eget Adina-hus

Oppunder 400 barn og unge er engasjert i de forskjellige aktivitetene våre i Romania. Drømmen om et eget Adina-hus rykker litt nærmere.

Forholdene på landsbygda i Romania er enormt krevende, men vi ser at veldig mange av våre barn/unge klarer å gjennomføre utdanning på et høyere nivå. De har ambisjoner og de jobber hardt for å nå sine mål. De ser muligheter i fremtidens Romania.

Utfordringen er å få flere unge inn på denne tankebanen, og vi tror at et eget aktivitetshus bygget og driftet av FAS kan være en klok satsing. Et eget hus vil gi oss muligheter til holde kontakt med de unge mye lenger, og skape et lokalt treffsted der voksne enklere kan engasjere seg i de unges oppvekstmiljø.

Vi er stilt i utsikt gratis tomt og nå jobber en prosjektgruppe med  tegninger og kostnadsoverslag. Et dristig og tungt løft, men lokale myndigheter ser akkurat som oss stor gevinst i dette. Tomten ligger tett ved en skole så vi bygger videre på et etablert miljø.

Vi kan ikke avverge at mange barn blir forlatt av en eller begge foreldrene. De voksne drar for å tigge eller skaffe seg arbeid. Eldre søsken/besteforeldre som er igjen hjemme er ofte ikke i stand til å følge opp barna på en relevant måte. Våre sosialarbeidere ser at barna lett utvikler negativ atferd, de går inn i seg selv eller utagerer fordi de savner foreldrene og føler seg valgt bort.

Vi tror på metodene våre – en aktiv tilstedeværelse over tid kombinert med ansvarliggjøring og krav om innsats fra alle involverte. Dugnadsånd etter norsk modell er introdusert og støtten er stor fra foreldre og lokalsamfunn. Vi ser en holdningsendring, vi ser lokalsamfunn som i større grad bryr seg om egne og andres barn, innbyggere som har større tro på at de i et forpliktende fellesskap kan skape Lykkelandet der de har sine røtter.

 

Gå tilbake

Flere artikler

Siste innspurt for nyttige julegaver fra Adina-butikken

Det er ikke for seint å handle julegaver i gavebutikken vår. Her er det fritt valg mellom alt fra geiter til skolemateriell, og dette er gaver som blir brukt. ...

Les mer

Fysioterapeut på grove dekk i bushen

Motorsykkel med grove dekk er supereffektivt redskap når våre fysioterapeuter skal besøke pasienter i de veiløse landsbyene som ligger flere kilometer unna hovedveiene. ...

Les mer

Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania. ...

Les mer

Familien rådet mor til å kvitte seg med Emmanuel

Moren til vesle Emmanuel Oyar ble rådet til å kvitte seg med guttebarnet som bar på en klump nederst på ryggen. Dette grusomme råd kom fra både familien og landsbyens folk....

Les mer