@

Kontrollerer gavene fra nordmenn

I fjor ga nordmenn 2,9 milliarder kroner til innsamlinger. Innsamlingskontrollen (IK) har i 2012 revidert flere organisasjoner enn noen gang tidligere. 

Store summer. Innsamlingskontrollen har kontrollert resultater for det som ble samlet inn i 2011 fra hele 84 organisasjoner som driver innsamlingsvirksomhet i Norge. Til sammen hadde disse organisasjonene inntekter på 9,6 milliarder kroner. Av disse var 2,9 milliarder kroner innsamlede midler. Nytt av året er at IK gir én samlet presentasjon av samtlige organisasjoners tall. Alle har nå fått sine egne, sine private og sine offentlige inntekter kontrollert. - Vårt mål er at det skal være enkelt å samle inn og trygt å gi.

- At stadig flere organisasjoner slutter opp om Innsamlingskontrollen sikrer at det meste av nordmenns gaver til ideelle formål nå blir kontrollert sier Bernt Apeland som er styreleder i Innsamlingskontrollen. Til daglig er han generalsekretær i Unicef Norge.

 Tallene fra Innsamlingskontrollen av 2011 viser:

  • Oppslutningen om Innsamlingskontrollen er rekordhøy og fortsatt stigende.
  • Om lag 5,50 av 10 kroner kommer fra private gaver og organisasjonenes egne midler, mens 4,50 kommer fra offentlige tilskudd. Etter at kostnadene til innsamling er trukket fra ligger andelen av de innsamlede midler som gikk til innsamlingsformålene på hele 78,7 prosent. Loven og Innsamlingskontrollens minstekrav er 65 prosent.
  • Stadig mer av de innsamlede midlene går til de ideelle formålene. I fjor var gjennomsnittsandelen som gikk til administrasjon kun 4,1 prosent.

Giverviljen. Justert for veksten i antall organisasjoner som har latt seg kontrollere, viser offentliggjøringen til Innsamlingskontrollen at nordmenns givervilje har holdt seg stabilt de siste tre år. Private og egne inntekter står for godt over halvparten av organisasjonenes inntekter, men målt i ren innsamling ligger fortsatt offentlig støtte over.

Gir trygghet. IK-merket som du ser nederst på denne siden, fungerer som garantimerke overfor publikum. Man skal kunne stole på at gaver til innsamlinger går til formålet. Innsamlingskontrollens standard bygger blant annet på lov om innsamlingsvirksomheter som krever at minst 65 prosent av de innsamlede inntektene må gå til formålet. Når nordmenn gir til forskjellige organisasjoner og aksjoner, bør de være trygge på at pengene går dit de skal. Det er hovedhensikten med IK sin virksomhet.

- Ved å se etter IK-merket kan giverne vite at organisasjoner som bærer dette, de har latt seg kontrollere for hvor mye av pengene som går til formålet og hvor mye som eksempelvis går til administrasjon, poengterer Børre Hagen som er daglig leder av Innsamlingskontrollen. -Tallene for 2011 viser at organisasjonene er opptatt av å holde innsamlings- og administrasjonskostnader nede. Vi er overbevist om at Innsamlingskontrollen bidrar sterkt til dette, sier han. 

Stor variasjon. Innsamlingskontrollen har nå sjekket organisasjoner som representerer alt fra 1 000 kroner samlet inn hos den minste til over 400 millioner kroner hosden største. Under fjoråret var det fem av organisasjonene som samlet inn mer enn 200 millioner kroner hver seg: SOS Barnebyer, Plan Norge, Kreftforeningen, Redd Barna og Norges Røde Kors.

Foruten at det nå er første gang man får alle organisasjonenes resultater presentert samtidig, er det nå også gjort en innsats for å gjøre lesingen av tallene lettere. Se også: <http://www.innsamlingskontrollen.no> for å sjekke hver enkelt organisasjon.

Gå tilbake

Flere artikler

Siste innspurt for nyttige julegaver fra Adina-butikken

Det er ikke for seint å handle julegaver i gavebutikken vår. Her er det fritt valg mellom alt fra geiter til skolemateriell, og dette er gaver som blir brukt. ...

Les mer

Fysioterapeut på grove dekk i bushen

Motorsykkel med grove dekk er supereffektivt redskap når våre fysioterapeuter skal besøke pasienter i de veiløse landsbyene som ligger flere kilometer unna hovedveiene. ...

Les mer

Drømmen deres er et eget Adina-hus

Oppunder 400 barn og unge er engasjert i de forskjellige aktivitetene våre i Romania. Drømmen om et eget Adina-hus rykker litt nærmere.

Les mer

Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania. ...

Les mer