@

Lang vei for bistandspenger

Evalueringsrapporten « Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa»    er lagt frem .  Evalueringen er en oppfølging av den såkalte Rattsø-rapporten fra 2006 og målet er kartlegging av resultater i felt. Det er fokusert på 15 forskjellige prosjekter i regionen og både Norsk Folkehjelp, Strømmestiftelsen og Kirkens Nødhjelp er blant de som har deltatt. Igjen pekes det på at norsk bistand har problemer når det kommer til resultatrapportering og nøyaktige resultater for hva som oppnås gjennom de ulike prosjektene.

- De fleste prosjektene manglet data og informasjon som er nødvendig for å måle forandringer i indikatorerer for nøkkelresultater nøyaktig, heter det. Under fremleggingen på Litteraturhuset onsdag, sa leder av evalueringsteamet, Bjørn Ternstrøm at det er "lav deltakelse i design og monitorering av prosjektene fra målgruppene".

Evalueringsteamet etterlyser også større åpenhet i pengetransaksjoner. Fra norske kroner går fra utenriksdepartementet i Norge til de når mottakerne, er de gjennom opp til ni forskjellige instanser. Det er også vanskelig å finne ut hvor mye de forskjellige administrative nivåene koster.

 

«På hvert punkt i denne kjeden kreves det ett nytt sett avtaler, planer og rapporter», skriver evalueringsteamet. - Å følge pengene gjennom systemet er veldig vanskelig. Vi sier ikke det er korrupt, men det er vanskelig, uttalte Ternstrøm.

 

Ett av eksemplene er støtten til Chesta Girls School i Kenya, støttet av Norsk Luthers Misjonssamband. Dette er penge-ruten fra Oslo til mottaker når pengene skal gjennom ni ledd:

 

1) Utenriksdepartementet

2) Norad

3) Norsk paraplyorganisasjon, hundre prosent finansiert av Norad

4) Norsk bistandsorganisasjon (Norsk Luthersk Misjonssamband i dette tilfellet)

5) Bistandsorganisasjonen i det aktuelle landet

6) Bistandsorganisasjon fra sør (partnerorganisasjon)

7) Bistandsorganisasjon fra sør på lokalt nivå

8) Organisasjon basert i lokalsamfunnet

 

Siste og niende ledd i kjeden er altså jentene på Chesta Girls School. Prosjektet har i perioden 2003-2008 mottatt 3,4 millioner norske kroner i støtte. Målgruppen er på estimerte 300 barn i året.

 

«Det er helt klart at strukturelle årsaker har bidratt til mangelen på gjennomsiktighet», heter det. Det fremheves også at det ikke var mulig for evalueringsteamet å finne ut hvor mye de forskjellige administrative nivåene koster. Bistandsorganisasjoner anbefales å få hjelp fra den private sektor for å utvikle evnen til å følge og analysere kostnader.

Skjev maktfordeling

 

Det påpekes også at utvelgelsen av partnerorganisasjoner er tilfeldig matchmaking og at avtaler og budsjetter generellt inkluderer kostnadene fra organisasjonene i sør i detalj, mens den norske delen av budsjettet ikke er inkludert. - Denne mangelen på gjennomsiktighet var intensjonen og gjør utviklingen av fullt partnerskap mellom norske og lokale bistandsorganisasjoner lite sannsynlig, fastslår evalueringsteamet fra Norad. De skriver videre at så lenge den norske parten har full kontroll over denne delen av budsjettet blir forholdet fundamentalt skjevt.

Andre funn:

Store mangler ved dokumentasjon av oppstart og drift av prosjekter.

Organisasjonene har levert i forhold til mandat og har i mange tilfeller lykkes med målsettingen.

I de tilfellene hvor mål og resultat ikke henger sammen, skyldes det for store ambisjoner i utgangspunktet.

Kostnader for resultater er langt høyere enn det som rapporteres.

Jevnt over store kunnskaper om lokalsamfunnene hvor prosjektene drives.

Lite bruk av "RBM - result based managment.

Gå tilbake

Flere artikler

Siste innspurt for nyttige julegaver fra Adina-butikken

Det er ikke for seint å handle julegaver i gavebutikken vår. Her er det fritt valg mellom alt fra geiter til skolemateriell, og dette er gaver som blir brukt. ...

Les mer

Fysioterapeut på grove dekk i bushen

Motorsykkel med grove dekk er supereffektivt redskap når våre fysioterapeuter skal besøke pasienter i de veiløse landsbyene som ligger flere kilometer unna hovedveiene. ...

Les mer

Drømmen deres er et eget Adina-hus

Oppunder 400 barn og unge er engasjert i de forskjellige aktivitetene våre i Romania. Drømmen om et eget Adina-hus rykker litt nærmere.

Les mer

Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania. ...

Les mer