@

Solid resultat på Kirkevoll

Kirkevoll Barne- og Ungdomsskole er en kjempeviktig støttespiller for oss i Romania. Årets skoleaksjon - den sjette i rekken, innbrakte solide kr. 79.578.

AKSJONSDAGEN i 2014 hadde en historisk ramme, og forestillingen i gymsalen hadde fått navnet "En skoledag med historisk sus" der grunnlovsjubileet var tema. Elevene på fjerde klassetrinn var barteprydet som grunnlovens fedre, de danset og sang gjennom de 200 årene og sa også sin tydelige mening om en av vår tids utfordringer - mobbing. Et fantastisk gjennomført show som ble avsluttet med sangen "What a wonderful world". Og den vakre teksten favner om både det jubilerende Norge og det arbeidet Adina Stiftelsen gjør i Romania.

GODT JOBBET! Pengene elevene skaffer til veie fra show, svampekasting, sykkelløp, manikyr, vaffelsteiking m.m. gjør Kirkevoll Barne- og Ungdomsskole til en viktig pilar under arbeidet vårt i Romania. Foreldre og besteforeldre lot seg villig loppe for gode kroner. Godt jobbet!

SKAPERGLEDE. Driften av dagsentrene våre i Craiova-distriktet koster ca. 400.000 kroner i året, så midlene fra aksjonsdagen i Fana betyr enormt mye. Kirkevoll har vært med fra 2009, året etter at dagsentrene våre kom i sving. Sentrene begynte med 130 barn, og våren 2014 gir vi tilbudet til ca. 420 barn og unge. Flere kommuner er på oss for å kopiere oppleggene som kort fortalt er en god blanding av kreativitet, skaperglede og leksehjelp.

UMÅTELIG POPULÆRT. Tilbudet etter skoletid er umåtelig populært, og flere voksne med solid pedagogisk ballast vil gjerne jobbe med oss som frivillige. Men den aller beste attesten vi får, er at de barna vi kan kalle 1. generasjon fra våre dagsenter, vender tilbake som verdifulle frivillige hjelpere. De kommer alle fra fattigslige kår, og mener selv at de ukentlige timene med våre folk har styrket selvbildet deres og motivert dem til å jobbe seg fram til gode karakterer.

REKKER LANGT. Norske kroner rekker langt i Romania og våre tre faste medarbeidere i Craiova er utrolig flinke til å strekke pengene, og planlegge innkjøp og aktiviteter ut fra hva vi har til rådighet av innsamlede midler. Det koster rundt 1000 kroner å "drive" 1 barn i 1 år. Da er det lett å regne ut at nesten 80.000 kroner fra Kirkevoll gjør en forskjell for deres jevnaldrende rumenske - som mildt sagt har en vanskelig hjemmesituasjon.

Gå tilbake

Flere artikler

Siste innspurt for nyttige julegaver fra Adina-butikken

Det er ikke for seint å handle julegaver i gavebutikken vår. Her er det fritt valg mellom alt fra geiter til skolemateriell, og dette er gaver som blir brukt. ...

Les mer

Fysioterapeut på grove dekk i bushen

Motorsykkel med grove dekk er supereffektivt redskap når våre fysioterapeuter skal besøke pasienter i de veiløse landsbyene som ligger flere kilometer unna hovedveiene. ...

Les mer

Drømmen deres er et eget Adina-hus

Oppunder 400 barn og unge er engasjert i de forskjellige aktivitetene våre i Romania. Drømmen om et eget Adina-hus rykker litt nærmere.

Les mer

Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania. ...

Les mer