@

Sommerbrev fra Uganda

Vi leverer solide byggesteiner til det sivile samfunn i Uganda. Funksjonshemmede barn som før ble stuet vekk i landsbyene, snur opp ned inngrodde vrangforestillinger.

De som har vært innom vårt senter i Lira er tøffinger i ordets gode betydning. De har vært gjennom smerte- fulle operasjoner, blitt stimulert til å lese og regne og har erfart at smart å bry seg om andre seg selv. Alt dette er verdifull ballast når de skal delta i arbeidet med å forme det unge ugandiske samfunn. 309 barn og unge var med i våre program siste år.

Aktiviteten på og rundt rehabiliteringssenteret vårt er effektiv kunnskapsoverføring med særdeles effektiv bruk av knappe ressurser. ”Seminarene” våre foregår under palmene i landsbyene. Adinas råd og meninger formidles i tydelige ordelag, og ingen er etterpå i tvil om at vi også stiller krav til dem vi hjelper.

Slik har kontaktflaten vår ute i landsbyene har vokst seg stor. Vi har bygget opp tillit ute blant dem som eier minst via synlige medisinske resultat. Vi opererer i miljø der gode forbilder har enorm påvirkningskraft. Denne erfaringen utnytter vi også på Adina Farm når vi lærer småbøndene å jobbe smartere for å kunne høste mer.

Foreldregruppene – Adinas lange arm ut i bushen, øker i antall og setter seg dristige sparemål, jobber for å skaffe seg bedre hus, øke buskapen, gi barna ansvar for egne husdyr og ikke minst lære seg engelsk.

Feltarbeiderne våre sporer også dramatiske endringer i synet på alkohol blant både mødre og fedre. Konsumet går ned og landsbyene rydder oftere opp selv når det forekommer kjønnsbasert vold i familiene. Vi bygger opp det sivile samfunn når vi moderniserer grunn-leggende innstillinger hos landsbyborgerne, og opp-muntrer dem til å bli hva de kan bli – ikke hva de tror de kan bli.

 

 

Gå tilbake

Flere artikler

Siste innspurt for nyttige julegaver fra Adina-butikken

Det er ikke for seint å handle julegaver i gavebutikken vår. Her er det fritt valg mellom alt fra geiter til skolemateriell, og dette er gaver som blir brukt. ...

Les mer

Fysioterapeut på grove dekk i bushen

Motorsykkel med grove dekk er supereffektivt redskap når våre fysioterapeuter skal besøke pasienter i de veiløse landsbyene som ligger flere kilometer unna hovedveiene. ...

Les mer

Drømmen deres er et eget Adina-hus

Oppunder 400 barn og unge er engasjert i de forskjellige aktivitetene våre i Romania. Drømmen om et eget Adina-hus rykker litt nærmere.

Les mer

Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania. ...

Les mer