@

Stor interesse for birøkt i landsbyene

Interessen var upåklagelig da Adina arrangerte infomøte om biavl. Honningproduksjon kan utvikles til en kjærkommen inntektskilde i landsbyene, men det er nødvendig med en dose basiskunnskap.

Det er en del av helhetstenkningen til Adina i Uganda at vi skal stimulere til næringsutvikling i de landsbyene der vi er engasjert i rehabilitering av funksjonshemmede barn. Vi har fått i stand et godt samarbeid med en erfaren birøkter i Lira-distriktet, og en annen person som kjenner til salgskanalene for produktene fra småskalaprodusenter. Det trengs kunnskap om alle disse elementene når det skal produseres honning ut over eget forbruk. Birøkteren gikk også gjennom prosedyrene i samband med innhøsting av honning og nødvendige forsiktighetsregler.

Engasjementet og nysgjerrigheten viser seg å være oppmuntrende stor når det står bier på dagsorden. Innpå 50 foreldre møtte opp til birøkterseminarene sammen med et solid knippe kommunale topper. De takket for initiativet, støttet ideene våre og oppmuntret innbyggerne til å starte honningproduksjon.

Etterspørselen etter de gylne varene er stor i hele Uganda, ifølge våre lokale ressurspersoner som ikke ser bort fra at varene også kan finne veien til Kampala. Birøkt er i pakt med Adinas intensjoner om bærekraftig, lokalt forankret næringsutvikling. I starten får familiene som blir med tre bikuber hver. Utstyret er lokalt tilpasset og produsert.

De flittige bier leverer foruten næringsrik honning, også voks og når det ligger til rette for det, kan det støpes lys av denne råvaren. Det ble også vist fram ferdige lys.  

Gå tilbake

Flere artikler

Siste innspurt for nyttige julegaver fra Adina-butikken

Det er ikke for seint å handle julegaver i gavebutikken vår. Her er det fritt valg mellom alt fra geiter til skolemateriell, og dette er gaver som blir brukt. ...

Les mer

Fysioterapeut på grove dekk i bushen

Motorsykkel med grove dekk er supereffektivt redskap når våre fysioterapeuter skal besøke pasienter i de veiløse landsbyene som ligger flere kilometer unna hovedveiene. ...

Les mer

Drømmen deres er et eget Adina-hus

Oppunder 400 barn og unge er engasjert i de forskjellige aktivitetene våre i Romania. Drømmen om et eget Adina-hus rykker litt nærmere.

Les mer

Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania. ...

Les mer