@

Tut og kjør i Åpen Barnehage

Åpen Barnehage er blitt en suksess i kilometers omkrets rundt grendeskolen i Goiesti. Her er det full rulle for et tjuetall unger, en oldemor, småbarnsmødre og våre pedagoger.

Dukkene skal ha og får skikkelig stell.

Opplegget som partnerskapet Kirkens Bymisjon/Fundatia Adina Stiftelsen kjører i Goiesti utenfor storbyen Craiova er velprøvd i Bergen. Men lar ideene seg overføre til en utkant i et annet land? Det har gått over all forventning. Kommunen stiller lokaler til rådighet, minibussen vår henter og bringer store og små og driften finansieres med midler fra EØS.Mødrene ser nye sider hos sine barn.

Full fart. Barna kommer i følge med voksne én gang i uken til Åpen Barnehage. Alexandra Mitracha (27) sier at hun gjennom leken her har oppdaget nye sider hos gutten sin. Forklaringen er ifølge moren at i barnehagen får de anledning til å utfolde seg på en helt annen måte enn hjemme. Det meste styres av mødre og barn, men med seg har de fagpersonale som ser til at ingen småtroll blir stående på sidelinjen. Her spørres det ikke etter etnisk opphav, alle er likeverdige og like velkomne.

Aktivt skolemiljø. I området som sokner til barnehagen i Goiesti bor folk spredd, og offentlig transport er det heller smått med. En interessant og hyggelig bivirkning av hele prosjektet er at småbarnsmødre blir kjent med hverandre. Det bygges nye relasjoner og mødrene blir en del av et aktivt skolemiljø - slik vi nordmenn vet at en ekte grendeskole kan fungere.Kry byggherre sammen med en stolt mamma.

Gode kontakter. - Timene i barnehagen gir oss en liten pause, sier Alexandra. Hun sitter på gulvet og følger en pjokk som virkelig utfolder seg i lek med jevnaldrende. Familien bor to kilometer unna skolen, men Alexandra kjenner ikke så mange i nærmiljøet. I løpet av besøkene i barnehagen har Alexandra fått god kontakt med en jevnaldrende småbarnsmor - Geta Motacanu (27).

Oldemor danser. Eldste på gulvet er Cati Serbanciu (70). Oldemor stiller når mamma og pappa er opptatt. Og Cati kvier seg ikke for noen runder med folkedans og tradisjonelle leker. Den eldste - og de unge mødrene deltar i et miljø der ungene storkoser seg, og de voksne får tips og tanker med hjem.Når noen byr opp til dans er ikke oldemor Cati tung å be.

Gratis mat. Foreldrene som har barn i Åpen Barnehage må inngå en kontrakt med Adina Stiftelsen. Det skyldes blant annet at barna og de voksne får et måltid, og maten bestilles utenfra. Måltidet er et viktig element i hele opplegget og alt er gratis for barn og mødre. Det er ikke gitt at alle barna får i seg nok mat hjemme. Pengene som legges inn i prosjektet brukes med maks utbytte.

TEKST OG FOTO: MAGNE REIGSTAD

Aktiviteter sammen med gode lærekrefter.

 

Gå tilbake

Flere artikler

Siste innspurt for nyttige julegaver fra Adina-butikken

Det er ikke for seint å handle julegaver i gavebutikken vår. Her er det fritt valg mellom alt fra geiter til skolemateriell, og dette er gaver som blir brukt. ...

Les mer

Fysioterapeut på grove dekk i bushen

Motorsykkel med grove dekk er supereffektivt redskap når våre fysioterapeuter skal besøke pasienter i de veiløse landsbyene som ligger flere kilometer unna hovedveiene. ...

Les mer

Drømmen deres er et eget Adina-hus

Oppunder 400 barn og unge er engasjert i de forskjellige aktivitetene våre i Romania. Drømmen om et eget Adina-hus rykker litt nærmere.

Les mer

Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania. ...

Les mer