@

Uganda trenger ny arbeidshest

Aktiviteten i Lira øker på. Vi er nødt til å supplere vår velbrukte og trofaste Toyota-pickup med enda et kjøretøy. Store og små bidrag er velkomne, og hittil har vi passert 45.000 kroner. Da nærmer vi oss halvgått løp.

Behovet for en annen type transport endrer seg etter hvert som flere av våre barn skal til sykehuset i Kampala. Derfor er vi nødt til å investere i en Toyota HiAce med 4-hjulstrekk. Hilde Sandnes sier det er for risikofylt å sende barn og foreldre med den vanlige rutebussene mellom Lira og hovedstaden. Det er ogsså mest kostnadseffektivt å besørge transporten selv.

Å supplere et nedslitt kjøretøy med et nyere handler erfor også om å ivareta sikkerheten til egne ansatte og barna vi er betrodd.Vår trofaste 4-hjulsdrevne arbeidshest blir ikke satt på stall. Den skal fortsatt hente forsyninger, frakter syke barn og transportere medarbeiderne våre ut til veiløse landsbyer. 

Den svarte bilen med vår logo og ”ikke-våpen”- merket er et velkjent syn i gatene i Lira og ute i landsbyene våre folk besøker. Våre medarbeidere i Adina Foundation Uganda er lærere og fysioterapeuter, og det er en del av rehabiliteringsopplegget vårt at barnas familier skal følges tett hjemme i landsbyene. Derfor blir det mye kjøring også utenfor de få asfaltstripene som finnes i Nord-Uganda.

Innsamlingsmålet er NOK 125.000, og for den summen vil vi kunne skaffe oss en 5 år gammel 4-hjulstrekker. Den nye arbeidshesten vil bli kjøpt i Kampala via folk som er til å stole på. Bidragene kan settes på konto:

5210.05.66729, mrk. Bil til Uganda.

Kjernen i virksomheten - Lira Rehabilitation Centre gir helhetlig rehabilitering til funksjonshemmede barn og tidligere barnesoldater. I løpet av våre to første driftsår har over 180 barn fått tilbake sin fysiske førlighet. Samtidig drives et utstrakt informasjonsarbeid rettet mot familier og lokalsamfunn fordi barn med funksjonshemninger tradisjonelt har nullstatus i landsbyene.  

Gå tilbake

Flere artikler

Siste innspurt for nyttige julegaver fra Adina-butikken

Det er ikke for seint å handle julegaver i gavebutikken vår. Her er det fritt valg mellom alt fra geiter til skolemateriell, og dette er gaver som blir brukt. ...

Les mer

Fysioterapeut på grove dekk i bushen

Motorsykkel med grove dekk er supereffektivt redskap når våre fysioterapeuter skal besøke pasienter i de veiløse landsbyene som ligger flere kilometer unna hovedveiene. ...

Les mer

Drømmen deres er et eget Adina-hus

Oppunder 400 barn og unge er engasjert i de forskjellige aktivitetene våre i Romania. Drømmen om et eget Adina-hus rykker litt nærmere.

Les mer

Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania. ...

Les mer