@

Vinn en tur til et Adina-prosjekt

Verver du 7 faddere for Adina Stiftelsen, kan du vinne en tur til et av våre prosjekter i Uganda eller Romania.

Vi tar på alvor politiske signaler om i størst mulig grad å hjelpe folk der de bor. Adinas faddere bidrar derfor til å utvikle det sivile samfunn i begge land.

I Uganda gir vi funksjonshemmede barn et tilbud som er helt unikt i Lira-distriktet i form av rehabilitering, skolegang og verdifull sosial læring. Vi hjelper også tidligere barnesoldater og familier med barn som er født krigsfangenskap. 309 barn og unge fikk opptrening og operasjoner hos oss siste år.

I Romania driver vi et omfattende skolefritidsprosjekt utenfor Craiova i en av Europas aller fattigste regioner. Skolefrafallet i våre landsbyer ligger konstant på 0 %. Resultatene er så oppsiktsvekkende at Adina belønnes med høythengende nasjonale priser. 475 barn og unge var siste år med i våre aktiviteter.

Adina er en liten men effektiv organisasjon med mye frivillig innsats fra folk med svært ulik kompetanse. Dette gjør at vi kan bruke hele 98 prosent av innsamlede midler i felten og sikre oss godt kvalifiserte medarbeidere til å drive prosjektene så vi får mest mulig igjen for pengene. Les mer om våre prosjekter på: www.adina.no.

VERVEKONKURRANSE
Faste månedlige fadderbidrag utgjør en svært viktig del av vårt økonomiske fundament, men vi trenger flere faddere og din hjelp til å skaffe oss flere støttespillere. Nå drar vi gang en vervekonkurranse der vinneren blir med i trekningen av en tur til et av Adinas prosjekter.

Vi dekker flyreise, lokal transport og opphold. Vinneren er selv ansvarlig for relevante forsikringer, og er selv ansvarlig for å sikre seg med nødvendige vaksiner etter samråd med fastlege. Aldersgrense for å reise med Adina stiftelsen er 18 år, men yngre deltagere kan reise dersom en foresatt er med på reisen på egen regning.

Konkurranseregler:
* Minimum 10 personer må delta i konkurransen
* Fadderne som er vervet, forplikter seg til å støtte Adina Stiftelsen i minimum 1 år
* Send navnene på de fadderne du har vervet til post@adina.no. Skriv i emnefeltet: «KONKURRANSE». Vi kontrollerer navnene mot de som har registrert seg som faddere. Dersom alle har meldt seg opp, er du med i trekningen.
Trekning 1. September 2016
Vervemateriell:

Sjekk ut www.adina.no som inneholder alt om hvem vi er og hvordan vi forvalter våre midler. Gi oss et vink og vi sender deg gjerne flyere og brosjyrer til din kampanje.

Slik registrerer du en fadder:
Gå inn på www.adina.no/bli-fadder/ og fyll inn skjemaet med all nødvendig informasjon. Vi tar det derfra. Fadderskapet  koster 250 kr pr. måned.

Velkommen i Adina-familien og lykke til med konkurransen! Ta kontakt hvis du vil vite mer om konkurransen og Adina Stiftelsen:

Morven Muilwijk                                                           Hilde Sandnes
Styremedlem                                                                  Daglig Leder      
+ 47 9008893                                                                    +47 45616651
morven.muilwijk@gmail.com                                   hilde.sandnes@adina.no

Gå tilbake

Flere artikler

Siste innspurt for nyttige julegaver fra Adina-butikken

Det er ikke for seint å handle julegaver i gavebutikken vår. Her er det fritt valg mellom alt fra geiter til skolemateriell, og dette er gaver som blir brukt. ...

Les mer

Fysioterapeut på grove dekk i bushen

Motorsykkel med grove dekk er supereffektivt redskap når våre fysioterapeuter skal besøke pasienter i de veiløse landsbyene som ligger flere kilometer unna hovedveiene. ...

Les mer

Drømmen deres er et eget Adina-hus

Oppunder 400 barn og unge er engasjert i de forskjellige aktivitetene våre i Romania. Drømmen om et eget Adina-hus rykker litt nærmere.

Les mer

Solid anerkjennelse av innsatsen i Romania

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt fullverdig medlem av det verdensomspennende Home Start-nettverket. En solid anerkjennelse av det arbeid staben og frivillige gjør i Romania. ...

Les mer