Hvorfor vi er i Romania

Adina Stiftelsens prosjekter i Romania har som mål å hjelpe fattige og vanskeligstilte barn og unge til et bedre og verdigere liv. Nøkkelen er utdannelse.


Vi bygger mennesker helt fra førskolealder sammen med kvalifiserte medarbeidere. FOTO: MAGNE REIGSTADKontoret til Fundatia Adina Stiftelsen (FAS) ligger i Craiova sørvest i Romania. Vi har fire faste medarbeidere, og 30 frivillige. Alle våre aktiviteter foregår i landsbyene utenfor storbyen. Craiova er regionhovedstad i Oltenia fylke, et av Romanias to fattigste fylker. Oltenia regnes blant de aller fattigste regioner innenfor EU, og arbeidsledigheten er svært høy, ikke minst blant unge.

Å være fattig på landsbygda i Romania er et liv i elendighet, uansett hvilken målestokk som legges til grunn. Det er vanskelig å forestille seg at slike boforhold finnes og aksepteres av myndighetene i et europeisk land i 2016, og det er ingen forskjell på romfolk eller etniske rumenere. Fattigdom rammer alle like brutalt, og landets sosiale ytelser rekker ikke langt. 

Det forventes også i mange familier at barn og unge skal hjelpe til med å sikre husets økonomiske fundament på ulikt vis. Hele 51 prosent av alle barn og unge i alderen 0-17 år risikerer å vokse opp i fattigdom, ifølge tall fra Eurostat. I den gruppen vi arbeider for bor hele 71 prosent av familiene i boliger uten innlagt vann og toalett.
Boligstandarden er lav for dem som defineres som fattige . FOTO: MAGNE REIGSTAD

Det er ikke lett å gjøre lekser og skaffe seg en utdannelse med slike utgangspunkt. Derfor er timene etter skoletid på Adina Stiftelsens SFO'er gull verdt. Vi har knyttet til oss topp kvalifiserte lærere som kjenner utgangspunktet for elevene. Den tette oppfølgingen av elevene fra våre sosialarbeidere og lærere gir oppløftende resultat. Skolefrafallet ligger år etter år på 0 prosent. Dette legges merke til av regionale myndigheter, og flere kommuner vil at vi skal etablere tilsvarende opplegg hos dem. 

FAS og våre medarbeidere er belønnet med flere nasjonale priser for enestående frivillig arbeid. Det norske begrepet "dugnad" var ukjent i rumensk dagligtale inntil vi startet våre prosjekt. Vi bygger systematisk opp lokale nettverk og ser at flere kvalifiserte kvinner og menn stiller som hjelpere på våre dagsenter og arrangement. Lokalt engasjement bygger opp et eierforhold til aktivitetene, og dette eierskapet er en av våre suksessfaktorer.

Skaperglede på SFO. FOTO: MAGNE REIGSTADVårt bærende prinsipp er alltid – Hjelp til selvhjelp. Aktivitetene legger stor vekt på identitetsbygging, selvutvikling og utdanning. Dette er tre viktige faktorer i arbeidet med å hjelpe barn og unge fra fattige kår til å bli gode samfunnsborgere som etter hvert engasjerer seg i arbeidet med å utjevne landets klasseforskjeller.

Romanias brutale diktatur  var over julen 1989. Landet er medlem av EU, men Romanias styresett og økonomi er fremdeles hardt rammet av korrupsjon opp i de øverste lag av samfunnet. Men vi ser at ungdommer - født som fattige, evner å skape seg en framtid etter endt skolegang. De sier selv at ballasten de fikk med fra oss – leksehjelp, samhandling og sosial læring, er avgjørende for å mestre tilværelsen utenfor landsbyene. Hesten er for mange en viktig inntektskilde på landsbygda utenfor Craiova. FOTO: MAGNE REIGSTAD