Hvorfor vi er i Romania

Adina Stiftelsens prosjekter i Romania har som mål å hjelpe fattige og vanskeligstilte barn og unge til et bedre og verdigere liv. Nøkkelen er utdannelse.


Vi bygger mennesker helt fra førskolealder sammen med kvalifiserte medarbeidere. FOTO: MAGNE REIGSTAD

Fundatia Adina Stiftelsen (FAS) flyttet i 2020 inn i eget hus – Adina Home, i Simnicu de Sus en mils vei utenfor storbyen Craiova sørvest i Romania. Vi har fire faste medarbeidere, og et tyvetalls frivillige. Alle våre aktiviteter foregår i landsbyene og i Adina Home. Simnicu de Sus ligger i Oltenia fylke, et av Romanias to fattigste fylker. Arbeidsledigheten er svært høy, ikke minst blant unge.

Å være fattig på landsbygda i Romania er et liv i elendighet, uansett hvilken målestokk som legges til grunn. Hele 71 prosent av familiene i «våre» landsbyer bor i boliger uten innlagt vann og toalett. Det er vanskelig å forestille seg at slike boforhold finnes og aksepteres av myndighetene i et europeisk land i 2020. Fattigdom rammer romfolk eller etniske rumenere like brutalt.

Det forventes også i mange familier at barn og unge skal hjelpe til med å sikre husets økonomiske fundament på ulikt vis. Hele 51 prosent av alle barn og unge i alderen 0-17 år risikerer å vokse opp i fattigdom, ifølge tall fra Eurostat.

Boligstandarden er lav for dem som defineres som fattige . FOTO: MAGNE REIGSTAD

Det er ikke lett å gjøre lekser og skaffe seg en utdannelse med slike utgangspunkt. Derfor er timene etter skoletid på Adina Stiftelsens SFO'er gull verdt. Vi har knyttet til oss lærere som kjenner utgangspunktet for elevene. Den tette oppfølgingen fra lærere og våre sosialarbeidere gjør at skolefrafallet ligger på 0 prosent. FAS er blitt en respektert og etterspurt partner hos myndighetene. 

Det norske begrepet dugnad er innlemmet i den lokale dialekten. Vi bygger systematisk opp lokale nettverk og ser at flere kvalifiserte kvinner og menn stiller som hjelpere på våre dagsenter og arrangement. Lokalt engasjement bygger opp et eierforhold til aktivitetene, og dette eierskapet er en av våre suksessfaktorer.

Skaperglede på SFO. FOTO: MAGNE REIGSTAD

Vårt bærende prinsipp er Hjelp til selvhjelp, og det kan være noe så enkelt som et månedskort på bussen. Aktivitetene legger stor vekt på identitetsbygging, selvutvikling, samhandling og utdanning. Vårt samfunnsoppdrag er også å stimulere barn og unge til å engasjere seg på ulike felt og slik bidra til å redusere landets klasseforskjeller. 

Vi har ettertrykkelig fått dokumentert at ungdommer som kommer fra fattige familier har vilje og evner til å skape seg en framtid. De sier selv at ballasten de fikk med fra oss i form av tro på egne evner og sosial læring, har vært avgjørende for å mestre tilværelsen utenfor landsbyene. 

Romanias brutale diktatur var over julen 1989. Landet er medlem av EU, men regnes som EUs fattige fetter. Landets styresett og økonomi påvirkes av korrupsjon. Folketallet synker, blant annet fordi over 100.000 rumenere årlig forlater landet.

Hesten er for mange en viktig inntektskilde på landsbygda utenfor Craiova. FOTO: MAGNE REIGSTAD