Hvorfor vi er i Uganda

Uganda er et av Afrikas fattigste og mest korrupte land. Behovet for hjelp er enormt, spesielt i Nord-Uganda, som har vært herjet av borgerkrig i årtier.

Små steg mot en bedre hverdag. Opptrening tar tid og tas hånd om av våre fysioterapeuter og helsearbeidere. FOTO: MAGNE REIGSTAD

Kjernevirksomheten til Adina Foundation Uganda (AFU) er drift av Lira Rehabilitation Center (LRC). Vi rehabiliterer funksjonshemmede barn gjennom opptrening på senteret der vi utreder barna og tilrettelegger for operasjoner som vi kjøper på forskjellige spesialiserte klinikker. Vi har i tillegg nært samarbeid med helsestasjoner ute i distriktet. Det er 20 ansatte på senteret og vi er blitt en viktig arbeidsgiver for kvalifisert arbeidskraft.

Funksjonshemmede barn lever et uverdig liv på utsiden av samfunnet i landsbyene. Denne gruppen trenger vår hjelp i form av fysisk og psykisk rehabilitering, mat, omsorg, klær, helsetjenester og skolegang.

Noen ganger er godt å kunne snakke ut også med sine jevnaldrende om det som tynger. FOTO: MORVEN MUILWIJK

Erfaringene våre viser at disse barna har en voldsom vilje til å komme seg videre i livet. Dette en gruppe å satse på. AFUs medarbeidere følger dem tett hjemme i landsbyene, og registrerer at de tidligere "ubrukelige" barna blir forbilder for sine foresatte når de har lært seg å lese og skrive. Vi bygger mennesker, og vårt "byggeri" løfter også landsbyene ute i bushen inn i vår tid med barna som brobyggere.

HELHETSTANKEN ligger til grunn for våre aktiviteter i Nord-Uganda. Barna og ungdommene vi tar hånd om får helsehjelp, men vi sørger også for at skolegangen holdes ved like de periodene de bor på senteret. Oppholdet på senteret varierer fra noen uker til opp i et år. Gjennomsnittlig opphold er tre måneder. Vi er i denne perioden veldig bevisste på å stimulere ungdommer til å tenke entreprenørskap med tanke på bygge seg en fremtid basert på egne inntekter.

AFU er på linje med flere internasjonale organisasjoner som sier at det er stor mangel på kunnskap og entreprenørskap i dette særdeles fruktbare landet. Over 70 prosent av landets yrkesaktive befolkning er tilknyttet landbruket. Uganda gjenvalgte i februar 2016 president Yoweri Museveni. Han har engasjert seg sterkt i ulike nasjonale og regionale aksjoner for å få opp matproduksjonen - og øke kvaliteten på undervisningen i skolene.

Hele 24 prosent av barn i alderen 0-5 år som vokser opp på landsbygda, regnes som underernærte. Minst to millioner barn i alderen 5-17 år regnes som barnearbeidere, ifølge Ugandas nasjonale statistikker.

Hos oss får barna solide måltider hver dag, noe som dessverre ikke alltid skjer hjemme. FOTO: MAGNE REIGSTAD

Hele 24 prosent av barn i alderen 0-5 år som vokser opp på landsbygda, er underernærte. Minst to millioner barn i alderen 5-17 år regnes som barnearbeidere, ifølge Ugandas nasjonale statistikker.

Vi møter et samfunn av borgere som vil legge krigsårene bak seg. Det snakkes mye om tilgivelse, også blant voksne kvinner og unge jenter som har vært gjennom grusomheter vi andre knapt kan forestille oss. Tilgivelse er nedfelt i kulturen, og folkets offensive innstilling til fremtiden gjør oss ydmyke.

AFU i sin nåværende form ble registrert som NGO i 2009.

Jevnlig oppfølging i landsbyene er avgjørende for at vi skal få målbar effekt av våre program. FOTO: MAGNE REIGSTAD

 

 

 

 

Større enn seg selv (Larger then oneself) documentary

Større enn seg selv (Larger then oneself) documentary from ina grevstad on Vimeo.