Hvorfor vi er i Uganda

Uganda er et av Afrikas fattigste og mest korrupte land. Behovet for hjelp er enormt, spesielt i Nord-Uganda, som har vært herjet av borgerkrig i årtier.

Små steg mot en bedre hverdag. Opptrening tar tid og tas hånd om av våre fysioterapeuter og helsearbeidere. FOTO: MAGNE REIGSTAD

Adina Foundation Uganda (AFU) i sin nåværende form ble registrert som NGO i 2009, og driften i Lira kom i gang i 2010 i leide lokaler. Vi har i tillegg nært samarbeid med helsestasjoner ute i distriktet. Det er 20 ansatte på senteret så vi er blitt en viktig og populær arbeidsgiver for kvalifisert arbeidskraft.

Kjernevirksomheten er drift av Lira Rehabilitation Center (LRC). Vi rehabiliterer funksjonshemmede barn gjennom opptrening på senteret, eller ved å tilrettelegge for operasjoner som vi kjøper av CoRSU-klinikken i Kampala. Våre folk tar hånd om opptreningen også etter de til dels omfattende operative inngrepene.

Antall funksjonshemmede barn økte kraftig som følge av borgerkrigen som ble avsluttet med våpenhvilen i 2006. Disse barna er blitt de største taperne, og lever et uverdig liv på utsiden av samfunnet i landsbyene. Våre medarbeidere ser at funksjonshemmede blir undertrykte og enkelte er satt ut for å dø. Denne gruppen trenger vår hjelp i form av fysisk og psykisk rehabilitering, mat, omsorg, klær, helsetjenester og skolegang.Noen ganger er godt å kunne snakke ut også med sine jevnaldrende om det som tynger. FOTO: MORVEN MUILWIJK

Erfaringene våre med de funksjonshemmede barna er at har en voldsom vilje til å komme seg videre i livet, og derfor er dette en gruppe å satse på. AFUs medarbeidere følger dem tett hjemme i landsbyene, og registrerer at de tidligere "ubrukelige" barna blir forbilder for sine foresatte når de har lært seg å lese og skrive. Vi bygger mennesker, men vårt "byggeri" er også med på å løfte landsbyene ute i bushen inn i vår tid med barna som brobyggere.

HELHETSTANKEN ligger til grunn for våre aktiviteter i Nord-Uganda. Barna og ungdommene vi tar hånd om får helsehjelp, men vi sørger også for at skolegangen holdes ved like de periodene de bor på senteret. Oppholdet på senteret varierer fra noen uker til opp i et år. Gjennomsnittlig opphold er tre måneder. Vi er i denne perioden veldig bevisste på å stimulere ungdommer til å tenke entreprenørskap med tanke på bygge seg en fremtid basert på egne inntekter.

Honning er et av produktene det er et godt marked for i Lira-distriktet. Bikub ene produseres lokalt.

AFU er på linje med flere internasjonale organisasjoner som i sine sier analyser at det er stor mangel på kunnskap og entreprenørskap i dette særdeles fruktbare landet. Over 70 prosent av landets yrkesaktive befolkning er tilknyttet landbruket, men noe av utfordringen er at altfor mange bønder bare produserer mat til eget forbruk.

Uganda gjenvalgte i februar 2016 president Museveni. Han har engasjert seg sterkt i ulike nasjonale og regionale aksjoner for å få opp matproduksjonen - og like viktig, øke kvaliteten på undervisningen i skolene.Hos oss får barna solide måltider hver dag, noe som dessverre ikke alltid skjer hjemme. FOTO: MAGNE REIGSTAD

Hele 24 prosent av barn i alderen 0-5 år som vokser opp på landsbygda, er underernærte. Minst to millioner barn i alderen 5-17 år regnes som barnearbeidere, ifølge Ugandas nasjonale statistikker.

Vi møter et samfunn av borgere som vil legge krigsårene bak seg. Det snakkes mye om tilgivelse, også blant voksne kvinner og unge jenter som har vært gjennom grusomheter vi andre knapt kan forestille oss. Tilgivelse er nedfelt i kulturen, og folkets offensive innstilling til fremtiden gjør oss ydmyke. Jevnlig oppfølging i landsbyene er avgjørende for at vi skal få målbar effekt av våre program. FOTO: MAGNE REIGSTAD

 

 

 

 

Større enn seg selv (Larger then oneself) documentary

Større enn seg selv (Larger then oneself) documentary from ina grevstad on Vimeo.