@

Bygger seg et bedre liv på Lira Rehabilitation Centre

Lira Rehabilitation Centre drives av Adina Foundation Uganda med tett oppfølging fra Adina Stiftelsen Norge. Vi gir funksjonshemmede barn et tilbud som er unikt i denne regionen i Nord-Uganda. Vi legger vekt på følgende: Rehabilitering, reintegrering, utdanning, barnevern, organisasjonsutvikling og sosial læring. Resultater og tilbakemeldinger fra foreldrene de første driftsårene viser at vi er på rett kurs.

 

  Senteret vårt i Lira gir barna undervisning og innimellom vanker det gaver.

Lokal forankring

Alle ansatte i Adina Foundation Uganda er lokalt ansatte med høy kompetanse innenfor sine fagfelt. I tillegg er de lokale lederne der barna kommer fra veldig involvert i prosjektet. De har besøkt senteret flere ganger, deltatt i opplæringen av foreldrene, og de hjelper til med å informere foreldrene underveis. Dette er viktig. Uten engasjement og støtte fra lokale ledere, er det vanskelig å skape en varig holdningsendring i samfunnet. I tillegg er det et spørsmål om tillit - titusener av barn er blitt bortført av LRA i Nord-Uganda i årene med borgerkrig. I tillegg forsvinner barn som blir ofret eller lemlestet. Foreldre er derfor, med rette, skeptiske til ukjente mennesker.

Oppfølging hjemme

Etter behandling på senteret reiser barna hjem. Foreldre/foresatte er blitt kurset og organisert i støttegrupper. Sammen med våre sosialarbeidere har de snakket mye om utfordringene rundt det å ha et funksjonshemmet barn, og om barnas videre muligheter. Mottoet er ”Disability is not Inability”. Fysioterapeutene har lært foreldrene øvelser de kan utføre med barna. Vi stimulerer også foreldrene til komme i gang med enkle inntektsbringende aktiviteter. 

Sosial læring i støttegruppene

Foreldrene uttrykker stor takknemlighet for mulighetene de har fått og fremgangen de ser hos barna, samtidig som våre medarbeidere ser at barnas status i familiene endres. Mange foreldre har levd med en stor sorg fordi de vet at de har vanskjøttet sine barn. De har hatt lite mat, de svakeste har ikke fått det de trengte og familiene har måttet klare seg under svært vanskelige forhold. Dette har ført til at de ved enkelte korsveier har måttet gjøre noen vonde valg. Men som en far uttrykte det: " Det er litt rart. Det barnet vi trodde skulle være en belastning for oss hele livet - er nå blitt den som hjelper familien. Tusen takk Adina Foundation." Foreldrene oppdager etter hvert at når mange går sammen og danner interessegrupper, styrker dette de involverte familienes posisjon i lokalsamfunnet. Slik blir vårt engasjement også verdifull for sosial læring.

Bygger på Hjelp-til-selvhjelp

Hjelp-til-selvhjelp-prinsippet er Adinas rettesnor i vår samhandling med familiene, og vi er på god vei til å nå målene som er å gi barn og unge et startgrunnlag som setter dem i stand til å bedre sine levekår. Stiftelsen er hele veien svært bevisst på å bygge opp et lokalt nettverk gjennom en konstruktiv dialog med distriktets myndigheter og institusjoner. Dermed overføres og ivaretas relevant kompetanse på dette feltet slik at Lira Rehabilitation Centre etterhvert vil kunne drives av og med lokale krefter og finansiering gjennom Adina Foundation Uganda.

En foreldreløs jente som sto i fare for å bli giftet bort som 14-åring, har fått oppfylt sin drøm om å begynne på internatskole. En jente på 10 som er blitt misbrukt på det groveste fra hun var liten, har begynt å snakke, synge og le. Hun farer rundt i sin nye rullestol med god hjelp fra sine nye venner. Livsglede og håp fester seg hos barn som har vært ofre i en grusom borgerkrig. Dette er klok bruk av innsamlede midler.

Vi tar hånd om en gruppe som er blitt avskrevet fra samfunnet. Funksjonshemmede barn befinner tradisjonelt nederst på rangstigen i det ugandiske samfunn. Det er fantastisk å være vitne til forvandligen som skjer med dem under oppholdet på senteret. Gjennom intensiv fysioterapi har flere lært seg å gå. Barn som var ustø på grunn av diverse muskelproblemer, løper rundt som om de aldri har gjort annet.