@

Lira Babies' Home

                                                                                               

   Leker og klær fra Norge blir tatt godt i mot på barnehjemmet.

 Antall foreldreløse barn øker

"My being here is not my making. Will you help me live and grow” Thank you for mothering and fathering me.

Lira Babies`Home (LBH)ligger utenfor Lira i Nord-Uganda. Barnehjemmet ble startet i 1968, og drives i dag av nonner tilknyttet den lokale katolske kirke. Hjemmet tar imot barn mellom 0-6 måneder, og i utgangspunktet kan de bo der til de er fire år. Babyene som kommer til LBH er uønsket og/eller foreldreløse.

Barnehjemmet har hovedsakelig blitt drevet med små donasjoner fra andre organisasjoner eller privatpersoner. Disse avtok da borgerkrigen herjet som verst i området. Mange har måttet flykte, og selv om de når kommer tilbake fordi det er inngått våpenhvile og det forhandles om fred, har folk flest minimalt å rutte med. Mange er blitt drept i krigen, og tallet på foreldreløse barn har økt de siste årene. Dette er en uheldig situasjon for behovet for barnehjemmets tjenester øker, mens støtten har minsket kraftig.                      

Næring for å overleve

Barna er ofte svake og gjerne syke når de kommer til LBH, og behovet for næringsrik føde er stort dersom de skal ha mulighet for å overleve. Morsmelkerstatning er dyrt, og det er sjelden LBH har råd til å kjøpe det til de minste. For de aller svakeste kan dette bli fatalt.

Morsmelkerstatning og mat

Adina Stiftelsen har valgt å støtte Lira Babies`Home med penger til morsmelkserstatning og mat. Dette må karakteriseres som nødhjelp, men det er tvingende nødvendig at de mottar hjelp her og nå. I fremtiden ønsker vi å gi dem støtte til å sette opp inntektsbringende aktiviteter som gjør hjemmet mindre avhengig av andre.