Adina bygger eget aktivitetshus i Romania

Drømmen om et eget hus i Romania skal bli virkelighet. Tomten er sikret, tegningene ferdige. Nå pågår prosessen med prosjektering, og så sendes materialet ut på anbud til tre lokale entreprenører.

Det økonomiske fundamentet under denne store satsingen er sikret.  Styrene i Romania og Norge presser på for at mest mulig av byggearbeidene er unnagjort før kommende vinter. Vertskommunen Simnicu de Sus ønsker Fundatia Adina Stiftelsen (FAS) velkommen. Kommunen har gitt oss gratis tom og så langt i prosessen vært svært effektive i sin saksbehandling.Avtalen med kommunen er signert slik at vi er sikret bruksrett på tomten i 50 år.

Om det blir et bygg i tre, elementbygg eller et hus i betong/mur, vil bli vurdert ut fra prisene vi får inn og byggetiden for de ulike metodene. Huset blir skreddersydd til vårt formål. Her har de ansatte i Craiova og styret i Norge jobbet tett sammen for å få mest mulig ut av kvadratmeterne.

Bygget innredes i pakt med norske krav til innsyn i rom der barn og unge oppholder seg. Samtidig sikrer vi våre ansatte gode arbeidsplasser og muligheter for utvidelser. Dette er et bruksbygg der det kan bli mye trafikk av både barn, ungdommer og voksne, og det satses på solide kvaliteter for å holde vedlikeholdskostnadene nede.

Bygget blir på ca. 370 kvadratmeter og er tegnet av en arkitekt i regionhovedstaden Craiova. Han har ikke tatt seg betalt for arbeidet fordi han kjenner oss og vil støtte det arbeidet Adina Stiftelsen gjør for de vanskeligstilte i landsbyene utenfor storbyen.Tomten er helt flat og ligger tett ved ungdomsskolen i Simnicu de Sus.

Tomten er på knappe fire mål, og er festet for 50 år. Det betyr at når økonomien tillater det kan det ubenyttede området opparbeides og brukes til organiserte utendørs aktiviteter. Adina Home ligger tett ved ungdomsskolen og en barnehage. Dette er en stor fordel med tanke på transportmulighetene for de som skal være med på våre aktiviteter.

Når vi setter i gang et så stort prosjekt i Romania, er det fordi vi etter mer enn 15 år i landet har fått mange nok bekreftelser på at det nytter å hjelpe folk der de bor. De som er med i våre program er motiverte for å fullføre skolegang og ta høyere utdannelse.

Vi bygger mennesker, og omsatt i praktisk handling betyr det å drive SFO’er, Åpen Barnehage og Home Start. Det siste er rettet mot vanskeligstilte familier. Et eget hus vil sette FAS i stand til å etablere aktiviteter som appellerer til ungdommer som er blitt for gamle for SFO.

Huset vil også bli en viktig møteplass for våre voksne frivillige. De ca. 30 kvinnene som arbeider for oss trenger jevnlig faglig påfyll, og de har behov for å kunne drøfte erfaringer og opplevelser fra arbeidet ute familiene. FAS arbeider i et av Europas fattigste distrikt, men foreldrene viser en enorm vilje til å skape en bedre framtid for barna. Samhandlingen mellom FAS, familiene, barna, ungdommene og lokale myndigheter er selve plattformen under våre aktiviteter, og resultatene er målbare.Like ved skolen og Adina Home ligger en barnehage.

 

Gå tilbake

Flere artikler

Endelig slår vi opp dørene i Adina Home

Barn og unge strømmer til Adina Home i Simnicu de Sus. Dette har de ventet på i månedsvis. Nå er distriktet klassifisert til gult på koronaskalaen og da slo vi opp dørene....

Les mer

Dristige drømmer blir virkelighet i veksthuset Adina Home

Adina Home skal utvikles til et veksthus og et treffsted i nærmiljøet. Vi skal gi barn og unge næring til dristige drømmer, tro på egne ferdigheter og en fremtid i Romania....

Les mer

Tunge år barndomsår bremser ikke Corina-Marias planer

Corina-Maria har hatt en tøff oppvekst, men målet hennes er klart. Hun vil bli lærer og jobbe med barn. I høst drar hun til Bucuresti med vinnervilje og solide karakterer i bagasje...

Les mer

Jubel og kos når Aurelia og Cassandra kommer på besøk

Aurelia er frivillig i vårt Home Start-program. Bli med nå hun besøker familien Guineru. Det er lett å skjønne hvorfor dette opplegget er gull verdt for barna i vanskeligstilte fam...

Les mer