@

Dagsenter

Prosjekt Dagsenter er utviklet i tett samarbeid med lokale myndigheter i Goiesti kommune. Tilbudet inkluderer leksehjelp, lek og sport, identitetsbyggende og skapende aktiviteter, opplæring i sosiale ferdigheter, veiledning til barn og foreldre, utflukter med mer.

Dagsenteret er åpent fem ettermiddager i uken, og 70 barn tilbringer mye tid der. De har alle til felles at deres sosiale og økonomiske situasjon hindrer dem i å ta en utdannelse som kan gi dem en stabil, trygg og god fremtid. Foreldrene mangler overskudd til å hjelpe barna med leksene og stimulere dem til å utvikle sine egenskaper og sin selvtillit.

Dagsenteret åpnet i 2008, og allerede fra våren 2009 av så vi store forbedringer hos elevene. Vi ser at aktivitetene styrker selvbildet og øker mestringsevnen hos barna. Rektor ved Goiesti skole kunne fortelle at samtlige avgangselever fullførte skoleåret med gode nok karakterer til å begynne på gymnaset. Hun forklarer de gode resultatene med Dagsenteret. Vi er også svært fornøyd med resultatene, fordi det betyr at mange barn er et skritt nærmere et bedre liv.   

Tilbudet supplerer det offentliges tilbud. Dagsenter-prosjektet er hovedsakelig finansiert gjennom støtte fra Garnes Barneskole, Marikollen ungdomsskole, Haukås skole og Kirkevoll skole, samt gaver fra firma og privatpersoner.

Dagsenter 1

Prosjekt Dagsenter er utviklet i tett samarbeid med lokale myndigheter i Goiesti kommune. Tilbudet inkluderer leksehjelp, lek og sport, identitetsbyggende og skapende aktiviteter, opplæring i sosiale ferdigheter, veiledning til barn og foreldre, utflukter med mer.

Dagsenteret er åpent fem ettermiddager i uken, og 70 barn tilbringer mye tid der. De har alle til felles at deres sosiale og økonomiske situasjon hindrer dem i å ta en utdannelse som kan gi dem en stabil, trygg og god fremtid. Foreldrene mangler overskudd til å hjelpe barna med leksene og stimulere dem til å utvikle sine egenskaper og sin selvtillit.

Dagsenteret åpnet i 2008, og allerede fra våren 2009 av så vi store forbedringer hos elevene. Vi ser at aktivitetene styrker selvbildet og øker mestringsevnen hos barna. Rektor ved Goiesti skole kunne fortelle at samtlige avgangselever fullførte skoleåret med gode nok karakterer til å begynne på gymnaset. Hun forklarer de gode resultatene med Dagsenteret. Vi er også svært fornøyd med resultatene, fordi det betyr at mange barn er et skritt nærmere et bedre liv.   

Tilbudet supplerer det offentliges tilbud. Dagsenter-prosjektet er hovedsakelig finansiert gjennom støtte fra Garnes Barneskole, Marikollen ungdomsskole, Haukås skole og Kirkevoll skole, samt gaver fra firma og privatpersoner.