@

Videre informasjon

Les mer om Prosjekt lokalsamfunn, bakgrunn for prosjektet, oversikt over hel- og delmål, samt mer informasjon rundt målgruppen i prosjektet.

Se mer detaljer fra prosjektet

Bilder fra prosjektet