@

Fadderprogrammet og HIV-barna

I overkant av 100 fattige barn har fått økonomisk og annen støtte gjennom vårt fadderprogram. De fleste er HIV-smittede som ble infisert av viruset som småbarn gjennom et offentlig vaksinasjonsprogram tidlig på 90-tallet. Diagnosen påfører familiene økonomiske belastninger, men det er like tungt for dem å oppleve den skam det er å være HIV-smittet selv i dagens Romania. De unge bærer på en tung hemmelighet, og de frykter for å bli utestengt fra skole og venneflokk hvis diagnosen deres blir kjent.
 
Adina Stiftelsen har opprettet støttegrupper for å gi dem mulighet til å treffe andre unge i samme situasjon. Det skal lite til før denne gruppen mister livslysten og dermed troen på fremtiden. Vi har heldigvis ikke registrert at flere barn er blitt smittet, og mange av dem vi har hjulpet lever et tilnærmet normalt liv. De har gjennomført skoler, tatt yrkesutdanning og fått seg jobb.
 
De unge som i dag får støtte fra oss er ikke syke, og har helt andre behov. Derfor har vi gradvis avviklet en-til-en-støtte fra fadder til barn, og barna som er under utdanning flyttes over til Utdanningsprogrammet. Når deltakerne runder 20 år, går de uansett ut av programmet.

Les mer om Prosjekt Lokalsamfunn