Prosjekt dagsenter

Prosjekt Dagsenter er utviklet i tett samarbeid med lokale myndigheter i Goiesti kommune. Tilbudet inkluderer leksehjelp, lek og sport, identitetsbyggende og skapende aktiviteter, opplæring i sosiale ferdigheter, veiledning til barn og foreldre, utflukter med mer.

Dagsenteret er åpent fem ettermiddager i uken, og 70 barn tilbringer mye tid der. De har alle til felles at deres sosiale og økonomiske situasjon hindrer dem i å ta en utdannelse som kan gi dem en stabil, trygg og god fremtid. Foreldrene mangler overskudd til å hjelpe barna med leksene og stimulere dem til å utvikle sine egenskaper og sin selvtillit.

Dagsenteret åpnet i 2008, og allerede fra våren 2009 av så vi store forbedringer hos elevene. Vi ser at aktivitetene styrker selvbildet og øker mestringsevnen hos barna. Rektor ved Goiesti skole kunne fortelle at samtlige avgangselever fullførte skoleåret med gode nok karakterer til å begynne på gymnaset. Hun forklarer de gode resultatene med Dagsenteret. Vi er også svært fornøyd med resultatene, fordi det betyr at mange barn er et skritt nærmere et bedre liv.  

Tilbudet supplerer det offentliges tilbud. Dagsenter-prosjektet er hovedsakelig finansiert gjennom støtte fra Garnes Barneskole, Marikollen ungdomsskole, Haukås skole og Kirkevoll skole, samt gaver fra firma og privatpersoner.Dansegruppen i trening.

Gå tilbake

Flere artikler

Ønskelisten er klar

GAVETIPS: Nyttige gaver er alltid kjekt å få, og det er kjekt å gi noe du vet blir brukt. Litt uvant med en ønskeliste som inneholder ei geit, busskort, sandaler, skolemateriell el...

Les mer

Sommerbrev fra Romania og Uganda

Det har vært et travelt første halvår for våre folk i Romania, Uganda og Norge. Flere funksjonshemmede får normal førlighet og Adina Home skal snart ut på anbud....

Les mer

Samarbeidet vårt med Kirkens Bymisjon gir resultat

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt nasjonalt senter for Home Start i Romania. Opplegget som startet i samarbeid med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen, er blitt en suksess i land...

Les mer

Adina bygger eget aktivitetshus i Romania

Drømmen om et eget hus i Romania skal bli virkelighet. Tomten er sikret, tegningene ferdige. Nå pågår prosessen med prosjektering, og så sendes materialet ut på anbud til tre lokal...

Les mer