@

Fadderprogrammet - prosjektenes utvikling


Fadderordningen for primært HIV infiserte barn var det første prosjektet som ble startet av Adina Stiftelsen i Dolj fylke. Gjennom mange år har norske faddere støttet rundt 150 barn økonomisk, i all hovedsak for å gi dem en mulighet til å kjøpe medisiner, vitaminer og næringsrik mat, noe som er av aller største betydning for dem som er HIV infiserte.

Senere ble også barna fra barnehjemmet Padea inkludert i ordningen, samt andre barn hvis livssituasjon fordret hjelp og støtte utenfra. I 2008 har vi forberedt vi en endring av den opprinnelige fadderordningen. De fleste av barna vil i løpet av en toårsperiode nå alderen hvor de trer ut av ordningen, eller inn i Utdanningsprogrammet. Ved årets slutt gikk 44 barn ut av programmet, og av disse vil 24 fortsatt få støtte gjennom Utdanningsprogrammet. Med tanke på hvordan helse- og skolesituasjonen har vært for mange av barna, er vi meget fornøyd med at over 50 % velger å ta videre utdanning. Den klare tilbakemeldingen fra barn og foreldre er at den økonomiske så vel som den moralske støtten fra Adina Stiftelsen har vært av uvurderlig betydning for dem alle, og mange av barna som nå er ute av fadderordningen har skrevet fine takkebrev til sine trofaste støttespillere.

Etter tragedien der disse barna ble infisert, har vi heldigvis ikke opplevd at flere barn er blitt infisert og rekruttert til ordningen vår.  Da de nye barna som mottar støtte fra oss ikke er syke og dermed har andre behov, vil denne ordningen med en en-til-en støtte fra fadder til barn bli gradvis avviklet etter hvert som barna flyttes over til Utdanningsprogrammet, eller runder 20 år og er dermed ikke lenger innenfor målgruppen vår. Fadderne hvis barn er ute av programmet vil nå støtte, og naturligvis få tilbakemeldinger fra, følgende prosjekt: