Samarbeidet vårt med Kirkens Bymisjon gir resultat

Fundatia Adina Stiftelsen er blitt nasjonalt senter for Home Start i Romania. Opplegget som startet i samarbeid med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen, er blitt en suksess i landsbyene utenfor Craiova.

Samarbeidet startet for fire år siden og begivenheten ble markert i Bergen den 5. april. Ove Haugsdal som startet Adina Stiftelsen, overrakte et rumensk ikon som et håndfast uttrykk for at Adina verdsetter samarbeidet med Kirkens Bymisjon. Begge organisasjonene har som fellesnevner å være til for medmennesker som strever i hverdagen. Behovet er til stede både i velferdsstaten Norge og i Romania som har et stykke å gå før gode blir litt mer jevnt fordelt.

Våre medarbeidere i Craiova var på en ukelang studietur til Bergen for fire år siden, og dro hjem med både skepsis og optimisme i bagasjen. Innholdet i begrepene frivillighet og dugnad var temmelig fjernt på den fattige rumenske landsbygda. I dag er ordet dugnad innlemmet i vokabularet til dem vi er i kontakt med, og ordet står å lese i dokumenter fra EØS.

Medarbeiderne fra Kirkens Bymisjon var på studietur sørover, og ble sjokkert over fattigdommen de møtte da de besøkte familiene ute på landsbygda. Bymisjonens medarbeidere besøkte også ulike SFO'er og barnehager. Det ble laget en hybridmodell av det globale Home Start-opplegget, og vår variant fikk navnet New Start. Denne navnevarianten ble mer presis og innholdsrik enn noen hadde forestilt seg. I dag har vi en solid kjerne av engasjerte frivillige som drar på hjemmebesøk, og i tillegg drifter vi Åpen Barnehage etter modell fra Bergen.

Home Start og alt som følger i kjølvannet, er resultatorientert kunnskapsoverføring korteste veien ut til vanskeligstilte familier. Oppstarten med egne og kvalifiserte prosjektmedarbeidere var mulig takket være EØS-midler. Fundatia Adina Stiftelsen er også blitt en viktig samtalepartner for lokale myndigheter når temaet er fattigdomsbekjempelse, skolegang og sosial utstøting.

Vi skiller aldri mellom rom og etniske rumenere. I løpet av vel 15 års innsats en av Europas fattigste fylker har vi erfart at sosial nød rammer alle, men også sett resultat av at det nytter å hjelpe folk på deres hjemmebane, uansett etnisk opphav.

Gå tilbake

Flere artikler

Ønskelisten er klar

GAVETIPS: Nyttige gaver er alltid kjekt å få, og det er kjekt å gi noe du vet blir brukt. Litt uvant med en ønskeliste som inneholder ei geit, busskort, sandaler, skolemateriell el...

Les mer

Sommerbrev fra Romania og Uganda

Det har vært et travelt første halvår for våre folk i Romania, Uganda og Norge. Flere funksjonshemmede får normal førlighet og Adina Home skal snart ut på anbud....

Les mer

Adina bygger eget aktivitetshus i Romania

Drømmen om et eget hus i Romania skal bli virkelighet. Tomten er sikret, tegningene ferdige. Nå pågår prosessen med prosjektering, og så sendes materialet ut på anbud til tre lokal...

Les mer

Bygger opp selvbildet hos unge landsbyjenter

Venninnene Bianca og Loreana bygger opp et nettverk som skal gjøre unge jenter mer bevisst på hvor verdifulle de er. Nittenåringene vet selv hvor tøft det er å vokse opp i en fatti...

Les mer