Sommerbrev fra Romania og Uganda

Det har vært et travelt første halvår for våre folk i Romania, Uganda og Norge. Flere funksjonshemmede får normal førlighet og Adina Home skal snart ut på anbud.

STATUS I ROMANIA

Merkesteiner. Vi har plantet to solide merkesteiner i Romania det siste halve året. Det skal bygges et aktivitetshus i Simnicu de Sus, og Fundatia Adina Stiftelsen er blitt nasjonal kontakt for Home Start Worldwide i Romania. Vi vet at det nye vil kreve ekstra innsats, men det stimulerer å se resultatene vi har oppnådd. I år er det for øvrig 10 år siden vi startet med SFO.

Pionerprosjekt. Anbudspapirene for Adina Home er gjort ferdige, og straks vi har valgt entreprenør settes mannskap og maskiner i sving på tomten som vi har fått bygslet for 50 år. Det er et nøkternt bygg med ca. 370 kvadratmeter grunnflate, beliggende tett ved skolen i Simnicu de Sus. Adina Home er et pionerprosjekt i et av Romanias fattigste områder.

Falske profeter. I bygget får vi endelig muligheter til å etablere aktiviteter for den gruppen av unge som snart er ferdige med de grunnleggende skoleårene og er usikre på både seg selv og videre veivalg. Disse årsklassene har mer «avanserte» krav til aktiviteter og veiledning. Adina kan bidra til å bygge opp de unges selvbilde, troen på egne evner - i håp om at de da lettere gjennomskuer folk som serverer dem falske forhåpninger.Kreative utfordringer bygger opp selvtilliten.

Blir sett. Våre frivillige i Home Start-opplegget møter familiene på hjemmebane. Erfaringer hentet fra våre første driftsår tilsier at det er et stort behov blant mødre og fedre for noen å prate med, og i tillegg får barna maks oppmerksomhet når våre frivillige kommer på besøk. Det gir alle mennesker et løft å føle seg sett.

Skolene. Adina vil investere videre etter dette sporet for vi har fått til dels oppsiktsvekkende høy avkastning på ressursene vi har satt inn. Vi satser derfor på flere fronter for å skaffe mer midler. Og i slike diskusjoner vekker det alltid oppsikt når vi forteller om den fantastiske  innsatsen våre skoler gjør for å hjelpe jevnaldrende som har en litt tung start på livsløpet.

 STATUS I UGANDA

Angrepsvillige. Vi fristes til å låne litt fra fotballspråket når vi skal avgi halvårsrapport fra våre aktiviteter i det fotballgale Uganda. Likhetstrekkene er påfallende mange. Adina tenker offensivt, vi er angrepsvillige og får ny tenning av tilbakeslagene. Forventningene fra våre «fans» presser teamet vårt i Lira til å levere.

På førstelaget. Hittil i år er det utført rundt 50 operasjoner på de to klinikkene vi samarbeider med. Antall operasjoner er i takt med prognosene. Det vil si at et halvt hundre barn og unge får oppleve normal førlighet, de anerkjennes som likeverdige i landsbyen, de er kommet på førstelaget.

Attraktive. Vi ser samtidig at mange av dem vi har hjulpet er sultne på nye mål, det vil si skaffe seg en utdannelse. Unge jenter vet at kan de et fag og tjener egne penger, da er de ikke så utsatt for å bli giftet bort i altfor ung alder. Gutter vet at de er mer attraktive som ektemenn hvis de har et yrke.

Bærekraftig. Våre folk har kartlagt skremmende mange funksjonshemmede ute i landsbyene. Disse barna er henvist til et uverdig liv, de gjemmes vekk og får aldri utvikle iboende praktiske eller teoretiske ferdigheter. Noen av dem som kommer til utredning og oppfølging på senteret vårt, har aldri før tatt i en blyant – og lærelysten de mønstrer er formidabel. Og vi i Adina lærer enda en gang at det er bærekraftig bistand å hjelpe folk der de bor.Ingenting å si på lærelysten hos barna på senteret i Lira.

Står høyt. Våre folk er i dialog med landsbyledere og  myndigheter i nye områder som ønsker våre tjenester. Dette er lagbygging. Vi er avhengig av et godt fundamentert tillitsforhold slik at landsbyledere og foreldre virkelig forstår hva det innebærer når Adina rehabiliterer et barn. Vi deler ikke ut milde gaver. «Trenerne» våre – staben i Lira, stiller krav til både motivasjon og egentrening. Deres spillestil er å stå høyt i banen - slik alle vinnerlag gjør. Det er resultatene som teller.

 

Gå tilbake

Flere artikler

Endelig slår vi opp dørene i Adina Home

Barn og unge strømmer til Adina Home i Simnicu de Sus. Dette har de ventet på i månedsvis. Nå er distriktet klassifisert til gult på koronaskalaen og da slo vi opp dørene....

Les mer

Dristige drømmer blir virkelighet i veksthuset Adina Home

Adina Home skal utvikles til et veksthus og et treffsted i nærmiljøet. Vi skal gi barn og unge næring til dristige drømmer, tro på egne ferdigheter og en fremtid i Romania....

Les mer

Tunge år barndomsår bremser ikke Corina-Marias planer

Corina-Maria har hatt en tøff oppvekst, men målet hennes er klart. Hun vil bli lærer og jobbe med barn. I høst drar hun til Bucuresti med vinnervilje og solide karakterer i bagasje...

Les mer

Jubel og kos når Aurelia og Cassandra kommer på besøk

Aurelia er frivillig i vårt Home Start-program. Bli med nå hun besøker familien Guineru. Det er lett å skjønne hvorfor dette opplegget er gull verdt for barna i vanskeligstilte fam...

Les mer