@

Privatpersoner svært viktige

Bidragene fra faddere gir oss muligheter til å gi vanskeligstilte barn et skoletilbud og en mer meningsfylt fritid.Da Ove Haugsdal tok initiativet til å gjøre en innsats for de svakeste av de svake i Romania inviterte han sine venner til å være med. Noen ønsket å jobbe aktivt for organisasjonen, og mange ønsket å bidra økonomisk. Slik startet fadderordningen, og mange privatpersoner har vært trofaste støttespillere fra begynnelsen.

Siden har flere kommet til, og de faste månedlige bidragene fra familier og enkeltpersonerer av uvurderlig betydning for vårt arbeid.

Det er viktig for oss at fadre får en god tilbakemelding om barnet eller prosjektet de støtter, og vi sender derfor ut informasjon flere ganger i året. Flere fadre har også vært med til Romania for å besøke barna og prosjektene som drives.  Disse turene har vært udelt positive for alle parter, og det er alltid en mulighet for fadre å være med på en organisert tur.