@

Nyttig for skoler og barnehager

Friminutt i det grønne i Goijesti At barn og unge engasjerer seg i å hjelpe barn og unge som trenger assistanse, er svært positivt. Vi har i mange år hatt et fruktbart og godt samarbeid med flere skoler. Gjennom samarbeidet ønsker vi å bidra til å hjelpe skolene å nå flere av fordringene fra læreplanen.

Læringsmål i Kunnskapsløftet

Fremheving av nestekjærlighet, forbrødring og håp står sentralt i Kunnskapsløftets generelle del. Disse verdiene konkretiseres gjennom skolenes engasjement i bistandsarbeid. Ved at vi tilbyr en tett kontakt mellom skolene og prosjektene får elevene muligheten til å se de konkrete resultatene av sitt engasjement - og få forståelsen av at god innsats fører til resultater. Det nytter å hjelpe. 

Skolen skal også formidle kunnskaper om og fremme likeverd og solidaritet overfor dem som har andre forutsetninger enn flertallet av norske elever har. Ved å "bli kjent" med barn i prosjektene og få et innblikk i deres hverdag, blir det lettere å få forståelse for deres situasjon.   

Skolene, elever, foreldre og skolens personale viser stor kreativitet og et fantastisk engasjement i sitt arbeid. Vi er svært takknemlige for innsatsen og for bidragene den resulterer i. 

Vi ønsker også andre skoler og barnehager hjertelig velkommen som samarbeidspartnere, og vi bistår gjerne med ideer og forslag til opplegg. Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med daglig leder Hilde Sandnes på tlf 456 16 651 eller send en e-post: hilde.sandnes@adina.no